หนังสือกลุ่มพวก พ.อ. บรรจง มีศิลปะในการแต่งเรื่องเท็จ ด้อยกว่าหนังสือใช้ชื่อ ดร. เบญจ์ บาระกุล ที่เขาเผยแพร่
เนื้อหาหลัก / 1 มกราคม 2545

เป็นตอนที่ 15 จาก 26 ตอนของ อนุสติกถา การสารภาพกรรมทุจริต ของ ชมรม(เถื่อน)ชาวพุทธสามเหล่าทัพ

หนังสือกลุ่มพวก พ.อ. บรรจง มีศิลปะในการแต่งเรื่องเท็จ ด้อยกว่าหนังสือใช้ชื่อ ดร. เบญจ์ บาระกุล ที่เขาเผยแพร่ ใน เอกสารประกอบการพิจารณาฯ ของเขานี้ พอเริ่มต้น นายทหารทุจริตกลุ่มพวก พ.อ. บรรจง ก็สร้างควา…

(พระราชบัญญัติคณะสงฆ์)
เนื้อหาหลัก / 12 มิถุนายน 2532

เป็นตอนที่ 4 จาก 7 ตอนของ พุทธบริษัทกับพระธรรมวินัย

(อาจารย์ระวี) มีเรื่องที่กระผมอยากจะขอแสดงความเห็นบ้างเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน หลักการที่กระผมอยากจะกล่าวถึงก็คือว่า พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ตราขึ้นแทนพระราชบัญญั…

— วัดมีฐานะและภาวะแตกต่างกันอย่างไร?
เนื้อหาหลัก / 21 กรกฎาคม 2518

เป็นตอนที่ 15 จาก 16 ตอนของ กฐินสู่ธรรม

วัดมีฐานะและภาวะแตกต่างกันอย่างไร? ตามกฎหมายคณะสงฆ์ในประเทศไทย (ปัจจุบัน คือ พ.ร.บ. คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๓๑) แบ่งวัดเป็น ๒ ประเภท คือ วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา สำนักสงฆ์ วิสุงคาม คือ ที่ซึ่…