ตั้งหลักไว้: ให้ผู้หญิงก็ได้ และธรรมวินัยก็ไม่เสีย
เนื้อหาหลัก / 19 กรกฎาคม 2544

เป็นตอนที่ 4 จาก 24 ตอนของ ปัญหาภิกษุณี: บททดสอบสังคมไทย

ตั้งหลักไว้: ให้ผู้หญิงก็ได้ และธรรมวินัยก็ไม่เสีย ข้อที่ ๒ ความปรารถนาดีและความต้องการของเรานี้จะได้แค่ไหน ก็ต้องขึ้นต่อหลักการ เราต้องดูว่าหลักการเป็นอย่างไร พระพุทธเจ้าทรงมีพุทธบัญญัติไว้อย่างไรในเ…

แม่ชีที่เรามีอยู่แล้ว ช่วยกันส่งเสริมขึ้นมาจะดีไหม
เนื้อหาหลัก / 17 กันยายน 2541

เป็นตอนที่ 18 จาก 24 ตอนของ ปัญหาภิกษุณี: บททดสอบสังคมไทย

แม่ชีที่เรามีอยู่แล้ว ช่วยกันส่งเสริมขึ้นมาจะดีไหม ถาม: ในเรื่องของสถานภาพแม่ชีล่ะคะ ตอบ: อันนี้อาตมาเห็นด้วยว่าควรจะเปิดโอกาสให้กับผู้หญิง ในสังคมไทยที่เป็นมา เมื่อภิกษุณีสงฆ์ไม่มี ในเมื่อเรายังมีปัญ…

เมืองไทยเป็นอย่างนี้ จะมีภิกษุณีเถรวาทได้ไหม
เนื้อหาหลัก / 17 กันยายน 2541

เป็นตอนที่ 16 จาก 24 ตอนของ ปัญหาภิกษุณี: บททดสอบสังคมไทย

เมืองไทยเป็นอย่างนี้ จะมีภิกษุณีเถรวาทได้ไหม ถาม: กลับมาปัญหาที่กำลังคุกรุ่นในปัจจุบัน ในเรื่องการบวชภิกษุณีในเมืองไทย มีผู้ที่พยายามบวช และทางฝ่ายเถรวาทอ้างว่า เพราะเราขาดสูญอุปัชฌาย์ของภิกษุณีด้านเถ…

เกิดมหาวิทยาลัยแห่งแรกของโลก
เนื้อหาหลัก / 1 มกราคม 2513

เป็นตอนที่ 5 จาก 10 ตอนของ พระพุทธศาสนากับการศึกษาในอดีต

เกิดมหาวิทยาลัยแห่งแรกของโลก หันมากล่าวถึงการศึกษาทางพระพุทธศาสนา ในประเทศ อินเดีย มีระยะสำคัญที่ควรสนใจเป็นพิเศษอยู่ตอนหนึ่ง คือ ตั้งแต่ราว พ.ศ. ๑๐๐๐ เศษ เป็นต้นมา เมื่อมีสัญญาณว่าพระพุทธศาสนาเริ่มเส…