ภาค ๒ วิสาขทัศน์ เพื่อรัฐและเพื่อโลก
เนื้อหาหลัก / 2 มิถุนายน 2547

เป็นตอนที่ 3 จาก 4 ตอนของ รัฐศาสตร์เพื่อชาติ vs รัฐศาสตร์เพื่อโลก

ภาค ๒ วิสาขทัศน์ เพื่อรัฐและเพื่อโลก ความสำเร็จทั้งหลาย จะได้มาโดยง่ายก็หาไม่ ทีนี้ เรามานึกดูถึงความสำเร็จของคนทั้งหลายในโลก เป็นธรรมดาว่า ความสำเร็จในการสร้างสรรค์ชีวิต สร้างสรรค์สังคม และทำสิ่งดีงา…