เสรีภาพที่อยากได้ กับความรับผิดชอบที่ต้องทำให้ได้
เนื้อหาหลัก / 4 มีนาคม 2537

เป็นตอนที่ 9 จาก 12 ตอนของ สื่อมวลชนกับการสร้างสรรค์สังคม

เสรีภาพที่อยากได้ กับความรับผิดชอบที่ต้องทำให้ได้ อีกเรื่องหนึ่งคือ สิ่งที่เรียกว่า เสรีภาพของหนังสือพิมพ์ หรือ Freedom of the press อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญ ในสังคมไทยของเรา เราเคยขาดแคลนสิ่งนี้มากมา…