ไม่สันโดษ มาขานรับกับสันโดษ เมื่อใด เมื่อนั้นเมืองไทยจะก้าวไกลในการพัฒนา
เนื้อหาหลัก / 3 เมษายน 2539

เป็นตอนที่ 14 จาก 20 ตอนของ ธรรมะกับการทำงาน

ไม่สันโดษ มาขานรับกับสันโดษ เมื่อใด เมื่อนั้นเมืองไทยจะก้าวไกลในการพัฒนา เมื่อสอนให้สันโดษในสิ่งเสพบริโภคแล้ว ก็มีหลักคำสอนประกบไว้ ให้ไม่สันโดษในกุศลธรรม พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้จมอยู่ในสันโดษ คือพระพ…

สูตรหนึ่งของอารยธรรมสมัยใหม่ : สังคมยิ่งพัฒนา คนยิ่งฆ่าตัวตาย
เนื้อหาหลัก / 3 เมษายน 2539

เป็นตอนที่ 7 จาก 20 ตอนของ ธรรมะกับการทำงาน

สูตรหนึ่งของอารยธรรมสมัยใหม่ : สังคมยิ่งพัฒนา คนยิ่งฆ่าตัวตาย เป็นอันว่ามนุษย์ยุคนี้มีความแปลกแยก ๓ อย่างนี้ คือ ๑. แปลกแยกจากธรรมชาติ ๒. แปลกแยกจากเพื่อนมนุษย์ และ ๓. แปลกแยกจากกิจกรรมแห่งชีวิตของตนเ…

มองวัตถุเสพเป็นจุดหมาย การทำงานก็กลายเป็นความทุกข์ มองวัตถุเสพเป็นปัจจัย งานยิ่งได้ผล คนยิ่งเป็นสุข
เนื้อหาหลัก / 3 เมษายน 2539

เป็นตอนที่ 10 จาก 20 ตอนของ ธรรมะกับการทำงาน

มองวัตถุเสพเป็นจุดหมาย การทำงานก็กลายเป็นความทุกข์ มองวัตถุเสพเป็นปัจจัย งานยิ่งได้ผล คนยิ่งเป็นสุข มนุษย์ที่ไม่ได้ฝึกจิตสำนึกในการฝึกตนไว้ เมื่อมาอยู่ในโลกแห่งอารยธรรมที่มีเทคโนโลยีพรั่งพร้อม ก็มองเท…

ต้องรักษาอิสรภาพของชีวิตไว้ จึงจะพัฒนาความสุขต่อไปได้
เนื้อหาหลัก / 3 เมษายน 2539

เป็นตอนที่ 12 จาก 20 ตอนของ ธรรมะกับการทำงาน

ธรรมมานำงาน ต้องรักษาอิสรภาพของชีวิตไว้ จึงจะพัฒนาความสุขต่อไปได้ ถ้าเป็นคนเก่งจริง เขาจะต้องรักษาอิสรภาพของชีวิตไว้ได้ วิธีการที่จะรักษาอิสรภาพ และทำให้คนสุขได้ง่ายขึ้นนั้นก็มีอยู่ เราก็หัดเอาสิ เช่น…