(สติ กับ สมาธิ)
เนื้อหาหลัก / 28 ตุลาคม 2548

เป็นตอนที่ 9 จาก 9 ตอนของ ข้อคิดเห็นต่อคุณลักษณะเด็กไทยในอนาคต

อาจารย์: ก็สมควรแก่เวลา พอดีติดใจอยู่นิดหนึ่ง ท่านเจ้าคุณฯ: เจริญพร อาจารย์: ขอเพิ่มเติมที่ว่า อีกคำหนึ่งที่ใช้กันอยู่บ่อยๆ คือ สติ ท่านเจ้าคุณฯ: เจริญพร อาจารย์: สติมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์เชื่อมโยงส…