ไม่รู้จักพระไตรปิฎก-อรรถกถา จะพูดเรื่องพุทธศาสนาให้ชัดได้อย่างไร
เนื้อหาหลัก / 17 กันยายน 2541

เป็นตอนที่ 22 จาก 24 ตอนของ ปัญหาภิกษุณี: บททดสอบสังคมไทย

ไม่รู้จักพระไตรปิฎก-อรรถกถา จะพูดเรื่องพุทธศาสนาให้ชัดได้อย่างไร ถาม: อรรถกถานี่มาถึงยุคสมัยที่เชียงใหม่ด้วยไหมคะ ตอบ: ไม่ๆ อรรถกถาแค่ พ.ศ. ๙๐๐ เศษ คัมภีร์ยุคหลังอย่างที่เชียงใหม่นี้แยกตอนไปเลย คัมภีร…

เปลี่ยนจากนับถือเทพสูงสุดมาถือธรรมเป็นใหญ่ ชาวพุทธจะยืนหยัดไหวไหม
เนื้อหาหลัก / 17 กันยายน 2541

เป็นตอนที่ 21 จาก 24 ตอนของ ปัญหาภิกษุณี: บททดสอบสังคมไทย

เปลี่ยนจากนับถือเทพสูงสุดมาถือธรรมเป็นใหญ่ ชาวพุทธจะยืนหยัดไหวไหม ถาม: ในพระไตรปิฎก มีเรื่องเกี่ยวกับการกำเนิดมนุษย์ ที่ว่าพรหมลงมากินง้วนดิน จริงๆ แล้วเป็นแค่เรื่องเล่าหรือว่าอย่างไรคะ ตอบ: เรื่องมีใ…

อยากเกิดเป็นหญิงหรือชาย จะทำให้เป็นได้อย่างไร
เนื้อหาหลัก / 17 กันยายน 2541

เป็นตอนที่ 20 จาก 24 ตอนของ ปัญหาภิกษุณี: บททดสอบสังคมไทย

อยากเกิดเป็นหญิงหรือชาย จะทำให้เป็นได้อย่างไร ถาม: มักจะพูดกันต่อๆ มาว่า เกิดมาเป็นผู้หญิงนี่เป็นผู้มีกรรม หรือมีกรรมมาก และทำอย่างไรจะได้เกิดเป็นผู้ชายคะ ตอบ: ทุกคนมีกรรมทั้งนั้น ไม่ว่าหญิงหรือชาย มั…