ถ้าชาวพุทธมีคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกา สังคมไทยจะพ้นปัญหาแน่นอน
เนื้อหาหลัก / 19 กรกฎาคม 2544

เป็นตอนที่ 2 จาก 24 ตอนของ ปัญหาภิกษุณี: บททดสอบสังคมไทย

ถ้าชาวพุทธมีคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกา สังคมไทยจะพ้นปัญหาแน่นอน ชาวพุทธเรานั้น เมื่อปฏิบัติอย่างนี้ ก็เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินตามหลักที่เรียกว่า องค์คุณของอุบาสกอุบาสิกา ซึ่งตามมาตรฐานทั่วไป มีอยู่ ๕…

คุณธรรมของชาวพุทธ ในยุคข่าวสารข้อมูล
เนื้อหาหลัก / 5 กุมภาพันธ์ 2538

เป็นตอนที่ 2 จาก 3 ตอนของ กรณีพระยันตระ อมโร

คุณธรรมของชาวพุทธในยุคข่าวสารข้อมูล ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่าน วันนี้อาตมาภาพได้รับนิมนต์มาที่วัดสวนแก้วอีกครั้งหนึ่ง ที่ว่ารับนิมนต์มาอีกครั้งหนึ่งก็เพราะเคยรับนิมนต์มาแล้ว บางทีไม่ได้รับนิมนต์แต่…