โยคะ
เนื้อหาหลัก / 1 กรกฎาคม 2526

เป็นตอนที่ 10 จาก 15 ตอนของ พุทธศาสนากับสังคมไทย

โยคะ ปรัชญาฮินดู ๖ สาขา การอุบัติแห่งพระพุทธศาสนา และศาสนาไชนะ (ในภาษาไทยนิยมเรียกว่าศาสนาเชน) ซึ่งเป็นศาสนาคัดค้านพระเวท ในศตวรรษที่ ๖ ก่อน ค.ศ. ได้เป็นเหตุให้มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างมากมา…