ทำไมในวินัย จึงให้ฐานะภิกษุณีไม่เต็มที่ในสังคม
เนื้อหาหลัก / 17 กันยายน 2541

เป็นตอนที่ 13 จาก 24 ตอนของ ปัญหาภิกษุณี: บททดสอบสังคมไทย

ทำไมในวินัย จึงให้ฐานะภิกษุณีไม่เต็มที่ในสังคม ถาม: ในครุธรรม ๘ มีอยู่ ๒ ข้อที่คนไม่อยากเชื่อ คือ ภิกษุณีที่บวชมานานกว่าภิกษุ มีอาวุโสกว่า แต่ก็ต้องกราบไหว้ภิกษุที่บวชเพียงวันเดียว และภิกษุณีแม้จะอาวุ…