บทพิเศษ ๒
เนื้อหาหลัก / 12 มกราคม 2537

เป็นตอนที่ 3 จาก 4 ตอนของ เมืองไทยจะวิกฤต ถ้าคนไทยมีศรัทธาวิปริต

บทพิเศษ ๒ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทวฤทธิ์ปาฏิหาริย์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทวฤทธิ์ปาฏิหาริย์กำลังเกร่อเหลือเกิน ถ้าปฏิบัติไม่ถูก เสียหลักเมื่อไรก็ไปเลย คือทำให้ตกจากพระศาสนา ตัวเองก็พลัดตกจากพระพุทธศาสนา พร้อมกั…