บทพิเศษ ๒
เนื้อหาหลัก / 12 มกราคม 2537

เป็นตอนที่ 22 จาก 24 ตอนของ เมืองไทยจะวิกฤติ ถ้าคนไทยมีศรัทธาวิปริต

บทพิเศษ ๒ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทวฤทธิ์ปาฏิหาริย์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทวฤทธิ์ปาฏิหาริย์กำลังเกร่อเหลือเกิน ถ้าปฏิบัติไม่ถูก เสียหลักเมื่อไร ก็ไปเลย คือทำให้ตกจากพระศาสนา ตัวเองก็พลัดตกจากพระพุทธศาสนา พร้อมก…