เอกลักษณ์กับไตรลักษณ์
เนื้อหาหลัก / 1 กรกฎาคม 2526

เป็นตอนที่ 3 จาก 15 ตอนของ พุทธศาสนากับสังคมไทย

เอกลักษณ์กับไตรลักษณ์ ขอเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลาย ทั้งท่านผู้จัดสัมมนาและท่านผู้ร่วมสัมมนาทุกท่าน อาตมภาพมีความยินดีที่ได้มีโอกาสมาร่วมแสดงความคิดเห็นในที่นี้ ในตอนแรกที่อาจารย์สุลักษณ์นิมนต์ไปนั้น อา…