ร่ำรวย ยิ่งใหญ่ เลื่อนลอย หรือ เพื่ออะไร?
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 17 มีนาคม 2538

…คนเรานี้มีชีวิตที่เกิดมาแล้วชาติหนึ่ง ทรัพย์ภายนอกเป็นวัตถุ เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง เกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมสลายไป เป็นของกลางๆ จะทำให้เกิดคุณก็ได้ เกิดโทษก็ได้ เพราะฉะนั้น จึงจะต้องปฏิบัติต่อทรัพย์ให…