เอาปัญญากับจิตใจมาช่วยในการฝึกศีล
เนื้อหาหลัก / 16 มกราคม 2545

เป็นตอนที่ 9 จาก 21 ตอนของ การศึกษาฉบับง่าย

เอาปัญญากับจิตใจมาช่วยในการฝึกศีล จะเห็นว่าศีลอย่างนี้เกี่ยวข้องกับปัจจัย ๔ คือ สิ่งของที่กินที่ใช้ แต่ศีลนั้นก็สำเร็จด้วยปัญญา เราใช้ปัญญามาช่วยฝึกศีล แล้วก็เลยกลายเป็นว่าเราใช้ศีลเป็นแดนฝึกปัญญาไปด้…