สื่อมวลชนกับการสร้างสรรค์สังคม

1 ธันวาคม 2537

ถ้าสื่อมวลชนมีความเพียรพยายามในการสร้างสรรค์ ในการใช้สติปัญญา ในการใช้เหตุผล ในการพัฒนาตนเองและพยายามที่จะพัฒนาคุณภาพของประชาชนด้วย มาตรฐานของสื่อมวลชนก็จะเกิดขึ้น ความเชื่อถือในระยะยาวก็จะเกิดขึ้น

สิ่งเหล่านี้แม้จะทำยาก แต่ถ้าทำได้สำเร็จแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นใจ เพราะตัวเราเองก็พัฒนาด้วย และพร้อมกันนั้นเราก็เป็นผู้พัฒนาและสร้างสรรค์สังคมนี้ให้เจริญก้าวหน้าด้วย เมื่อสื่อมวลชนทำหน้าที่นี้ก็เป็นผู้ที่ให้การศึกษาแก่สังคม และเป็นผู้มีส่วนร่วมที่สำคัญในการสร้างสรรค์อารยธรรมของมนุษย์ทั้งหมดด้วย

เรื่องนี้ถอดความจาก ปาฐกถาแสดงในโอกาสการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๓๗ สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ ณ ห้องราชเทวี โรงแรมเอเชีย

เป็นหนึ่งในบทความ 2 เรื่องในหนังสือ มุมมองสองปราชญ์ ซึ่งจัดพิมพ์โดย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย

สารบัญ

No Comments

Comments are closed.