การศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

10 สิงหาคม 2538

…เมื่อพูดถึงการศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ต้องมองที่สภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันว่า ทำอย่างไรจะให้มนุษย์เป็นทรัพยากรที่ดี เป็นเครื่องมือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้ดี เราต้องดูสภาพปัญหาปัจจุบันว่า ปัจจุบันนี้เป็นอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในท้องถิ่นหรือปัญหาในสังคม ปัญหาในประเทศไทย หรือปัญหาของโลกก็ตาม สิ่งที่ควรนำมาพิจารณาก่อน คือ สภาพสังคมไทย ซึ่งครอบคลุมไปถึงสภาพท้องถิ่นด้วย…

 

สารบัญ – การศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

No Comments

Comments are closed.