การศึกษากับการวิจัย เพื่ออนาคตของประเทศไทย

17 พฤศจิกายน 2538

…เป็นไปได้ไหมว่าคนไทยเราจะตั้งตัวได้ในโลกนี้ที่กำลังมีปัญหามาก ถ้าหากว่าเราจะสำนึกและคิดด้วยปัญญา เราจะมีความเป็นตัวของตัวเองบ้างไม่ได้หรือ จำเป็นที่เราจะต้องมีจุดหมายอันสูงที่มุ่งจะแก้ปัญหาของโลก และคิดสร้างสรรค์ ไม่ใช่คอยแต่จะตามเขา แต่ทั้งนี้ ก็ไม่ใช่จะไปต่อต้าน แต่เป็นการช่วยกันร่วมมือกันแก้ปัญหา เราอาจจะช่วยอเมริกาแก้ปัญหาได้ด้วยซ้ำไป แต่เรามีไหมภูมิธรรมภูมิปัญญาที่จะช่วยเขา ถ้าเราจะทำการในทางสร้างสรรค์อย่างนี้ แน่นอนว่าเราจะต้องมีการวิจัยให้ได้ภูมิธรรมภูมิปัญญาที่ถูกต้องมา…

 

สารบัญ – การศึกษากับการวิจัย เพื่ออนาคตของประเทศไทย

No Comments

Comments are closed.