ความสุข ๕ ขั้น สู่ความเกษมสันต์นิรันดร์กาล

24 สิงหาคม 2538

…แต่พอพัฒนาความสุขขึ้นมา ยิ่งพัฒนาถึงขั้นสูงขึ้น ก็มีโอกาสได้รับความสุขเพิ่มขึ้นหลายทาง กลายเป็นว่า … ความสุขมีให้เลือกได้มากมาย และจิตใจที่พัฒนาดีแล้ว ช่วยให้เสวยความสุขทุกอย่างได้เต็มที่ โดยที่ในขณะนั้นๆ ไม่มีอะไรรบกวนให้ขุ่นข้องหมองมัว…

 

สารบัญ – ความสุข ๕ ขั้น สู่ความเกษมสันต์นิรันดร์กาล

เชิงอรรถ

  1. คัดลอกบางส่วนจาก www.dhammajak.net , หนังสือคู่มือชีวิต น. ๑๔๑-๑๔๙
    ธรรมสภา ขอกราบนมัสการขอบพระคุณ พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตโต) เป็นอย่างสูง ที่เมตตาอนุญาต ธรรมสภาให้จัดพิมพ์ หนังสือธรรมอำนวยพรเล่มนี้ เพื่อความเจริญแพร่หลายแห่งธรรม และความเจริญงอกงามแห่งปัญญา อันจักนำมาซึ่งความสุข ความสดชื่น และความสมหวังในชีวิต ให้บังเกิดขึ้นแก่เหล่าพุทธบริษัทโดยทั่วกัน

No Comments

Comments are closed.