เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพิธีศพ และพุทธภาษิตเกี่ยวกับความตาย

1 มกราคม 2539

…เกิดเท่าไร ตายเท่านั้น เหมือนกันหมด มิใช่ปดให้หลงผิดคิดเหลวไหล เร่งทำดีแต่วันนี้พี่น้องไทย ไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าทั่วหล้าเอย…

 

สารบัญ – เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพิธีศพ และพุทธภาษิตเกี่ยวกับความตาย

 

ปัจจุบันรวมอยู่ในเรื่อง “เมื่อธรรมดามาถึง รู้ให้ทัน และทำให้ถูก

No Comments

Comments are closed.