สืบสานวัฒนธรรมไทย: บนฐานแห่งการศึกษาที่แท้

29 สิงหาคม 2537

…เวลานี้ชาวโลกโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้ว ได้เกิดความสำนึกรู้ถึงความผิดพลาดที่เป็นมาในอดีต คือการที่ได้ไปทำลายสภาพแวดล้อม และล้างผลาญทรัพยากรธรรมชาติให้หมดไป เวลานี้สิ่งที่มนุษย์ในประเทศที่พัฒนาแล้วกำลังหวาดกลัวที่สุด คือภัยจากธรรมชาติแวดล้อมที่สูญเสียเสื่อมโทรม วัฒนธรรมที่โลกกำลังต้องการ คือวัฒนธรรมที่มีความเกื้อกูลต่อธรรมชาติแวดล้อม…

 

สารบัญ – สืบสานวัฒนธรรมไทย: บนฐานแห่งการศึกษาที่แท้

กล่าวนำ

ฐานและแก่นสารของวัฒนธรรม
เกณฑ์ตรวจสอบวัฒนธรรม
ลักษณะสำคัญบางประการของวัฒนธรรม
การสืบสานวัฒนธรรม
ความสำเร็จของงานสืบสานวัฒนธรรม
การศึกษาพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นฐานแห่งการสืบสานวัฒนธรรมไทย

No Comments

Comments are closed.