หลักทั่วไปของพุทธศาสตร์

24 มกราคม 2524

…ลักษณะอย่างหนึ่งของพระพุทธศาสนาก็คือ พระพุทธศาสนานี้ ตัวหลักแท้ๆ พูดตามภาษาสมัยใหม่ ก็คือ เรื่องของธรรมชาติ หรือสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมดาของมัน…

 

สารบัญ – หลักทั่วไปของพุทธศาสตร์

No Comments

Comments are closed.