อัตตา-อนัตตา ในพระพุทธศาสนา

12 ธันวาคม 2522

จาก การสนทนาธรรม แก่ คณะอาจารย์ และนักศึกษา ภาควิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยครูสวนดุสิต ณ วัดพระพิเรนทร์ กรุงเทพมหานคร

 

สารบัญ – อัตตา-อนัตตา ในพระพุทธศาสนา

No Comments

Comments are closed.