เด็กๆ สามารถพาเมืองไทย ก้าวขึ้นไปเป็นผู้นำ

12 มกราคม 2562

เด็กๆ สามารถพาเมืองไทย
ก้าวขึ้นไปเป็นผู้นำ

เมืองไทยมีอะไรดีๆ หลายอย่าง ที่คนต่างบ้านต่างเมืองมาพบเห็นแล้ว ชื่นชมประทับใจ นำไปกล่าวขวัญ เช่นความมีน้ำใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส อย่างที่ได้ยินได้รู้กัน อันนั้นก็ช่วยกันรักษาไว้ ให้จริงจังยั่งยืน ไม่ต้องพูดซ้ำซากบ่อยมากเกินไป

แต่คนไทยก็มีอะไรหลายอย่าง ทั้งที่คนไทยติดเตียนนินทาต่อว่ากันเอง และคนข้างนอกก็มองเสียหาย ข้อนี้ร้ายนักหนา เกลื่อนกลาดเห็นกันทั่วไป คือไม่มีวินัย ทำอะไรๆ ตามใจชอบ คำแรงๆ เขาว่ามักง่าย

อะไรไม่ดี ควรรีบแก้ไข แต่จะแก้ไขได้ คนไทยต้องมีใจเข้มแข็ง คนจะมีแรงใจพอที่จะรักษาวินัยได้จริงจัง ต้องมีพลังของฉันทะ

ถ้าคนไทยมีฉันทะ แม้แต่เด็กเล็กตัวน้อยๆ ก็ไม่ถอย แต่จะมีใจแล้วกล้ารักษาวนัยด้วยตัวเอง และไม่ใช่แค่วินัย ไม่ว่าอะไรดีๆ ที่ว่ายากๆ ก็อยากจะทำ และสำเร็จทั้งนั้น

แต่ฉันทะนี้ได้หายไป คนไทยไม่รู้จักเสียแล้ว

ปีนี้ พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว ช้าไม่ได้ ต้องให้คนไทยมีใจเด็ดเดี่ยว ปลูกฝังสร้างฉันทะขึ้นมาให้ได้ ตั้งแต่นักเรียนตัวเล็กๆ จะต้องรู้จักมัน แล้วมีฉันทะนำหน้าขึ้นมาเป็นตัวอย่าง แล้วคนไทย เมืองไทย จะก้าวไกลเป็นผู้นำได้ในภูมิปัญญา และความเจริญก้าวหน้า ทุกเรื่องทุกอย่าง

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
เพื่อ ๑๒ ม.ค. ๒๕๖๒

ต้นฉบับลายมือ “เด็กๆ สามารถพาเมืองไทย ก้าวขึ้นไปเป็นผู้นำ”

No Comments

Comments are closed.