กายป่วย ใจไม่ป่วย

1 กันยายน 2548

… จะทำอย่างไรเมื่องร่างกายเจ็บป่วยแล้วจิตใจจะไม่แปรปรวนไปตาม พระพุทธเจ้านั้น ได้ทรงค้นคว้าเรื่องของชีวิตไว้มากมาย แล้วหาทางที่จะช่วยให้คนทั้งหลายมีคามสุข พระองค์เคยพบท่านที่ร่างกายไม่สบาย เจ็บไข้ได้ป่วย พระองค์เคยตรัสสอนว่า ให้ทำในใจ ตั้งใจไว้ว่า “ถึงแม้ร่างกายของเราจะป่วย แต่ใจของเราจะไม่ป่วยไปด้วย” การตั้งใจอย่างนี้ เรียกว่าม มีสติ ทำให้จิตใจไม่ตกอยู่ในอำนาจครอบงำของความแปรปรวนในร่างกายนั้น เมื่อมีสติอยู่ก็รักษาใจไว้ได้ …

รวมเล่มมาจาก

  • ธรรมกถาสำหรับญาติผู้ป่วย
  • โพชฌงค์: พุทธวิธีเสริมสุขภาพ เล่าเรื่องให้โยมฟัง ชุดที่ ๓
  • รักษาใจยามป่วยไข้
  • รักษาใจยามรักษาคนไข้

No Comments

Comments are closed.