กายหายไข้ ใจหายทุกข์

1 ธันวาคม 2544

…ในยามเจ็บไข้ได้ป่วยนี้ กายเป็นหน้าที่ของแพทย์ แพทย์ก็รักษาไป เราก็ปล่อยให้แพทย์ทำหน้าที่รักษากาย แต่ใจนั้นเป็นของเราเอง เราจะต้องรักษาใจของตนเอง… ให้ตั้งใจไว้ว่า “ถึงแม้ร่างกายของเราจะป่วย แต่ใจของเราจะไม่ป่วยไปด้วย” …อาจจะนำมาเป็นคำภาวนาก็ได้ว่า… “ถึงกายจะป่วย แต่ใจไม่ป่วย” …

…เวลาเรารักษาพยาบาล มักจะเน้นแต่เรื่องทางร่างกาย เพราะสิ่งที่ผู้ป่วยบอกก็คือเรื่องเจ็บป่วยทางกาย… แต่ทางใจเขาก็ต้องการความช่วยเหลือด้วย เพราะฉะนั้นท่านที่อยู่ในโรงพยาบาล ต้องเตรียมใจไว้เลยว่า จะรักษาคนป่วยคนไข้ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ไม่ใช่รักษากายอย่างเดียว…

เป็นหนังสือที่รวมเนื้อหาจากธรรมนิพนธ์ 5 เรื่อง ได้แก่

  1. รักษาใจยามป่วยไข้
  2. ธรรมกถาสำหรับญาติผู้ป่วย
  3. รักษาใจยามรักษาคนไข้
  4. โพชฌงค์: พุทธวิธีเสริมสุขภาพ
  5. เพิ่มพลังแห่งชีวิต

No Comments

Comments are closed.