ฝรั่งเจริญเพราะดิ้นรนให้พ้นจากการบีบคั้นของศาสนาคริสต์

19 มิถุนายน 2531

… ประการหนึ่ง ทางศาสนาคริสต์นั้น ถือเอาศรัทธาเป็นใหญ่ และศรัทธาของเขานี้มีความหมายเป็นการกำหนดว่า ต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ คือมีลักษณะบังคับด้วย เพราะฉะนั้น ถ้าหากใครไม่เชื่อก็ว่าเป็นบาป ทีนี้ถ้าเรามีอำนาจ เขาก็จะบีบบังคับว่าต้องให้เชื่ออย่างที่เขาสอนไว้ จะไปสงสัยอะไรไม่ได้ ส่วนในทางพระพุทธศาสนานั้น ก็ถือศรัทธาเป็นหลักสำคัญด้วยเหมือนกัน แต่เป็นศรัทธาที่ประกอบด้วยเหตุผล ใช้ปัญญาให้คนที่มีสิทธิที่จะสงสัยพิจารณาไตร่ตรอง เพราะฉะนั้นเราก็จะต้่องให้โอกาสแก่คนที่จะคิด มีเสรีภาพทางความคิด จึงไม่มีเหตุผลที่จะไปบังคับกัน…

จากการตอบคำถามแก่พระปลัดเอี่ยม อสิทตฺโต ที่เขียนเป็นจดหมายถามมาเกี่ยวกับผู้เผยแพร่ศาสนาคริสต์ที่พูดให้คนเข้าใจว่า คนฝรั่งชาวตะวันตกถือศาสนาคริสต์ ฝรั่งจึงเจริญทุกอย่าง ซึ่งทำให้บางคนหันมาเข้าคริสต์กันด้วยเหตุอย่างนี้

สารบัญ

No Comments

Comments are closed.