(ธรรมกถา 1: โอกาสปิดงาน ๑๐๐ ปี พระยาอนุมานราชธน และเปิดงาน ๑๐๐ ปี พระสารประเสริฐ)
เนื้อหาหลัก / 14 ธันวาคม 2532

เป็นตอนที่ 1 จาก 3 ตอนของ ประทีปส่องสยาม

(ธรรมกถา 1: โอกาสปิดงาน ๑๐๐ ปี พระยาอนุมานราชธน และเปิดงาน ๑๐๐ ปี พระสารประเสริฐ) ขอเจริญพร ท่านเลขาธิการสำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ ท่านอาจารย์และท่านผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้ร่วมกันจัดงานฉลอง ๑๐๐ ปี พระยาอน…

(ธรรมกถา 2: งานทำบุญเปิดบริษัท ส่องสยาม จำกัด)
เนื้อหาหลัก / 27 พฤศจิกายน 2532

เป็นตอนที่ 2 จาก 3 ตอนของ ประทีปส่องสยาม

(ธรรมกถา 2: งานทำบุญเปิดบริษัท ส่องสยาม จำกัด) ขอเจริญพร วันนี้อาตมภาพ คณะพระสงฆ์ ขออนุโมทนาในโอกาสมงคลที่ ท่านอาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ และโยมพี่นิลฉวี ศิวรักษ์ ทำบุญฉลองการแต่งงานครบรอบ ๒๕ ปี พร้อมทั…

ชีวิต งาน และธรรม: ความประสานสู่เอกภาพ
เนื้อหาหลัก / 20 ตุลาคม 2532

เป็นตอนที่ 5 จาก 6 ตอนของ ชีวิตนี้เพื่องาน งานนี้เพื่อธรรม

ชีวิต งาน และธรรม: ความประสานสู่เอกภาพ ในสภาพอย่างนี้ เราจะมองเห็นพัฒนาการของคนในการทำงาน มองเห็นพัฒนาการของชีวิต ในลักษณะที่ว่า ตอนต้น คนจำนวนมากมองแบบปุถุชนว่า งานเพื่อชีวิต คือ เราทำงานเพื่อจะได้ผล…

จุดหมายของคน หรือจุดหมายของงาน?
เนื้อหาหลัก / 20 ตุลาคม 2532

เป็นตอนที่ 3 จาก 6 ตอนของ ชีวิตนี้เพื่องาน งานนี้เพื่อธรรม

จุดหมายของคน หรือจุดหมายของงาน? จะเห็นว่า ความหมายทางจิตใจเป็นเรื่องสำคัญ เราจะสู้งาน หรือจะหนีงาน ก็อยู่ที่ภาวะจิตใจอย่างที่ว่ามาแล้ว และในการที่จะมีสภาพจิตใจที่เอื้อต่อการทำงานนั้น สิ่งหนึ่งที่จะสนั…

ชีวิต งาน และธรรม: อิสรภาพภายในเอกภาพ
เนื้อหาหลัก / 20 ตุลาคม 2532

เป็นตอนที่ 6 จาก 6 ตอนของ ชีวิตนี้เพื่องาน งานนี้เพื่อธรรม

ชีวิต งาน และธรรม: อิสรภาพภายในเอกภาพ เท่าที่ได้กล่าวมาในเรื่อง “ชีวิตนี้เพื่องาน และงานนี้เพื่อธรรม” ทั้งหมดนี้ ก็เป็นนัยหนึ่งของความหมาย แต่ถ้าจะวิเคราะห์อีกแบบหนึ่ง ชื่อหัวข้อที่ตั้งไว้ ได้แย…

ชีวิตนี้เพื่องาน งานนี้เพื่อธรรม
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 20 ตุลาคม 2532

  “…เป็นอันว่า ชีวิตนี้เพื่องาน งานนี้เพื่อธรรม และลึกลงไปอีก ชีวิตนี้ก็เป็นงาน งานนี้ก็เป็นธรรม และชีวิตก็เป็นธรรมเองด้วย จนกระทั่งในที่สุดชีวิตนี้ก็มาถึงขั้นสุดท้าย คือชีวิตที่เป็นอ…

ทำงานเพื่ออะไร?
เนื้อหาหลัก / 20 ตุลาคม 2532

เป็นตอนที่ 1 จาก 6 ตอนของ ชีวิตนี้เพื่องาน งานนี้เพื่อธรรม

ชีวิตนี้เพื่องาน งานนี้เพื่อธรรม   ทำงานเพื่ออะไร? งานเป็นกิจกรรมส่วนสำคัญของชีวิต เพราะฉะนั้น ถ้าจะดูให้ละเอียดว่าเราใช้ชีวิตกันอย่างไร ก็ต้องมาดูเรื่องการทำงานว่า ทำกันอย่างไรด้วย คนเรานั้นมองก…

ทำงานอย่างไร จึงจะได้ความสุข?
เนื้อหาหลัก / 20 ตุลาคม 2532

เป็นตอนที่ 4 จาก 6 ตอนของ ชีวิตนี้เพื่องาน งานนี้เพื่อธรรม

ทำงานอย่างไร จึงจะได้ความสุข? ในสมัยปัจจุบัน โดยเฉพาะในสภาพการทำงานแบบตะวันตก ได้มีคำพูดสำคัญในทางไม่ดีคำหนึ่งมาเข้าคู่กับการทำงาน คือ “ความเครียด” ยิ่งถ้าไม่มีความบากบั่นสู้งาน ที่เป็นแรงจูงใจที่ถูกต…

ควรทำงานกันอย่างไร?
เนื้อหาหลัก / 20 ตุลาคม 2532

เป็นตอนที่ 2 จาก 6 ตอนของ ชีวิตนี้เพื่องาน งานนี้เพื่อธรรม

ควรทำงานกันอย่างไร?   ทีนี้ เมื่อคนทำงานไปตามความหมายและความเข้าใจของเขา ความหมายของงานตามที่เขาเข้าใจนั้น ก็มีผลต่อพฤติกรรมในการทำงาน และส่งผลต่อความรู้สึกและต่อสภาพจิตใจในการทำงานของเขาด้วย เรา…