โครงสร้างและสาระสำคัญของพระไตรปิฏก
เนื้อหาหลัก / 1 ธันวาคม 2535

เป็นตอนที่ 3 จาก 4 ตอนของ รู้จักพระไตรปิฎก เพื่อเป็นชาวพุทธที่แท้

โครงสร้างและสาระสำคัญ ของพระไตรปิฏก -๑- ทบทวนความหมายและความสำคัญของพระไตรปิฎก พระพุทธศาสนานั้น ว่าตามความหมายทั่วไป ได้แก่ศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงตั้งขึ้นและทรงประทานคำสั่งสอนไว้เป็นหลัก แต่ถ้าว่าโดยสา…

ตรวจสอบความเจริญก้าวหน้า ให้แต่ละวันเวลาได้ทั้งงานและความสุข
เนื้อหาหลัก / 17 พฤศจิกายน 2535

เป็นตอนที่ 6 จาก 6 ตอนของ งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข

ตรวจสอบความเจริญก้าวหน้า ให้แต่ละวันเวลาได้ทั้งงานและความสุข การที่จะเจริญก้าวหน้าขึ้นไปนี่ถ้าจะให้เห็นชัดก็ต้องดูจากหน่วยย่อย เพราะความเจริญก้าวหน้าในปีหนึ่งๆ นั้นก็มาจากแต่ละเดือน มาจากแต่ละวัน รวมก…

(กล่าวนำ)
เนื้อหาหลัก / 17 พฤศจิกายน 2535

เป็นตอนที่ 1 จาก 6 ตอนของ งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข

งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข ขอเจริญพร โยมญาติมิตรชาวบริษัท ทุกท่าน วันนี้ อาตมาทั้งสามรูปได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนที่บริษัท ทั้งในส่วนของไร่ที่ปลูกสับปะรด และทั้งในส่วนของโรงงาน ทั้งนี้ก็เนื่องจากคุณโยมผู้เป…

งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 17 พฤศจิกายน 2535

..การที่เราทำอะไรต่างๆ นี่เพื่ออะไร หาเงินทองเพื่ออะไร ก็เพื่อจะให้มีความสุข เสร็จแล้วเราก็ได้ความสุขจริงหรือเปล่า ลองสำรวจดูในแต่ละวัน บางคนไม่เคยสำรวจเลยว่า เป้าหมายที่แท้คือความสุขเราได้หรือเปล่า แ…

ชีวิตจะสุขสันต์ ถ้าทำงานมีความสุข
เนื้อหาหลัก / 17 พฤศจิกายน 2535

เป็นตอนที่ 2 จาก 6 ตอนของ งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข

ชีวิตจะสุขสันต์ ถ้าทำงานมีความสุข ทีนี้ ถ้าเรามาเผชิญหน้ากับเรื่องงานเลย เอาละเรื่องงานเป็นเรื่องหนัก เรื่องต้องใช้กำลัง เรื่องต้องใช้เรี่ยวแรงและต้องใช้ความคิด บางทีก็ถึงกับเครียด แต่เราก็จะพูดกันเรื…

งานยิ่งเพิ่มคุณค่า เมื่อใช้เป็นเครื่องพัฒนาตัวคน
เนื้อหาหลัก / 17 พฤศจิกายน 2535

เป็นตอนที่ 4 จาก 6 ตอนของ งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข

งานยิ่งเพิ่มคุณค่า เมื่อใช้เป็นเครื่องพัฒนาตัวคน ทีนี้มองต่อไปอีก งานยังมีคุณค่า หรือมีประโยชน์อะไรอีก คนเรานี้ ในชีวิตก็ต้องการความเจริญก้าวหน้า ซึ่งหมายถึงการที่จะต้องพัฒนาตัวเองให้มีสติปัญญา มีความ…

ปรุงแต่งสิ่งอื่นได้หลากหลาย ทำไมไม่ปรุงแต่งใจตัวเองให้เป็นสุข
เนื้อหาหลัก / 17 พฤศจิกายน 2535

เป็นตอนที่ 5 จาก 6 ตอนของ งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข

ปรุงแต่งสิ่งอื่นได้หลากหลาย ทำไมไม่ปรุงแต่งใจตัวเองให้เป็นสุข ความก้าวหน้าอีกขั้นหนึ่งก็คือ การทำใจของตนเองให้ผ่องใสเบิกบานตลอดเวลา โดยมีสติเตือนใจตัวเองว่า ทำใจให้ร่าเริงผ่องใส เรื่องใจของเรานี่ เราป…

เพราะรู้คุณจึงรักงาน และทำด้วยใจเบิกบานเป็นสุข
เนื้อหาหลัก / 17 พฤศจิกายน 2535

เป็นตอนที่ 3 จาก 6 ตอนของ งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข

เพราะรู้คุณจึงรักงาน และทำด้วยใจเบิกบานเป็นสุข อย่างไรก็ดี จะเป็นอย่างที่ว่ามานี้ได้ เราจะต้องปฏิบัติต่องานให้ถูกต้อง เริ่มต้นตั้งแต่วางใจต่องานให้ถูก ถ้าวางใจต่องานผิดแต่ต้นละก็ไปเลย พลาดหมด โดยเฉพาะ…

— ความเป็นมาและเจตนารมณ์ของกฐิน
เนื้อหาหลัก / 6 พฤศจิกายน 2535

เป็นตอนที่ 6 จาก 16 ตอนของ กฐินสู่ธรรม

ความเป็นมาและเจตนารมณ์ของกฐิน เรื่องกฐินนี้ เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของหลักการทางพระพุทธศาสนาที่เราต้องเข้าใจให้ครบ คือ จะต้องรู้ทั้งตัวความหมาย สาระสำคัญ เจตนารมณ์ และรู้รูปแบบเดิมและรูปแบบที่ขยายเพิ่ม …

— กฐินขยายผล กลายเป็นกิจกรรมของประชาชน
เนื้อหาหลัก / 6 พฤศจิกายน 2535

เป็นตอนที่ 7 จาก 16 ตอนของ กฐินสู่ธรรม

กฐินขยายผล กลายเป็นกิจกรรมของประชาชน ในการที่จะเสร็จเป็นกฐินนั้น มีกิจกรรมสำคัญแยกได้เป็นสองตอน ได้แก่ ตอนเข้าที่ประชุม ซึ่งมี ๒ ช่วง คือ ประชุมมอบผ้ากฐินให้แก่พระภิกษุรูปหนึ่งไป และเมื่อพระทั้งวัดไปช…