สันติภาพเกิดจากอิสรภาพและความสุข: Peace Through Freedom and Happiness
หนังสือ / 20 ธันวาคม 2537

ในด้านจริยธรรม จริยศึกษาของเราในปัจจุบันได้เห็นตระหนักว่า ปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ เกิดจากการแข่งขันทะยานหาความสุขกันอย่างไม่มีขอบเขต จึงสอนคนให้รู้จักควบคุมตนเองโดยไม่ล่วงละเมิด “สิทธิมนุษยชน” ของคนอ…

เจาะหาความจริงเรื่องศาสนาประจำชาติ
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 1 กันยายน 2537

…เราพูดว่า พุทธศาสนานี้คนไทยส่วนใหญ่นับถือ เป็นศาสนาของคนไทย หรือเป็นศาสนาประจำชาติ แต่หลายคนจะแย้งว่า คนไทยนับถือพุทธศาสนา แต่ทำไมประเทศไทยจึงเป็นอย่างนี้  คือเต็มไปด้วยปัญหา… …หลาย…

สืบสานวัฒนธรรมไทย: บนฐานแห่งการศึกษาที่แท้
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 29 สิงหาคม 2537

…เวลานี้ชาวโลกโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้ว ได้เกิดความสำนึกรู้ถึงความผิดพลาดที่เป็นมาในอดีต คือการที่ได้ไปทำลายสภาพแวดล้อม และล้างผลาญทรัพยากรธรรมชาติให้หมดไป เวลานี้สิ่งที่มนุษย์ในประเทศที่พัฒนาแ…

รักษาใจยามรักษาคนไข้

เป็นตอนที่ 3 จาก 4 ตอนของ กายหายไข้ ใจหายทุกข์

รักษาใจยามรักษาคนไข้ คราวนี้ก็มาคำนึงถึงว่า ท่านที่มากันนี้เป็นบุคลากรในโรงพยาบาล ทำงานเกี่ยวกับคนเจ็บไข้ และการรักษาพยาบาลเรียกง่ายๆ ว่า เป็นงานบริการสังคม แต่งานบริการสังคมนั้นมีหลายอย่าง บางอย่างก็…

ความสุขที่สมบูรณ์
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 24 กรกฎาคม 2537

คนเราอยู่ในโลก แต่มักปฏิบัติไม่ถูกต้องต่อสิ่งทั้งหลายในโลก จึงดำเนินชีวิตไม่ถูกต้อง สิ่งที่เราเกี่ยวข้องต่างๆนี่ มันก็อยู่ของมันไปตามปกติ ตามธรรมชาติ แต่ปฏิบัติต่อมันไม่ถูก วางใจไม่ถูก แม้แต่มองก็ไม่ถ…

พิธีกรรม ใครว่าไม่สำคัญ
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 24 มิถุนายน 2537

…ถ้าเรามองไปว่าอย่ามาวุ่นวายในเรื่องพิธีกรรมนี้เลย ไม่มีประโยชน์ ไม่ใช่ตัวแท้ตัวจริงของพระพุทธศาสนา แล้วเลยไม่เอาใจใส่ ก็อาจจะทำให้พลาด ในเมื่อมันเป็นของมีอยู่ปรากฏอยู่ก็ต้องทำให้ถูกต้อง ถ้าเราเ…

มติชนสัมภาษณ์ กรณี พระยันตระ อมโร
บทสนทนา/สัมภาษณ์ / 28 มกราคม 2537

องค์ประกอบที่สำคัญคือประชาชน ประชาชนนี้ ถ้าเป็นผู้มีทัศนคติถูกต้อง เป็นผู้มีหลัก ก็จะไม่ค่อยเกิดผลเสียหายเท่าไร บางที่กลับจะได้ประโยชน์ด้วย คือได้บททดสอบหรือบทเรียน แต่ถ้าประชาชนวางใจไม่ถูกและไม่มีหลั…

เมืองไทยจะวิกฤต ถ้าคนไทยมีศรัทธาวิปริต
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 23 มกราคม 2537

…การที่พระรูปใดมีคุณสมบัติเด่นขึ้นมา ก็ให้เป็นประโยชน์แก่สงฆ์ เพื่อจะได้มาช่วยกันปรับปรุงสงฆ์ให้ดีขึ้น ไม่ใช่ไปเอาเด่นเอาดีให้มหาชนยึดติดเป็นเครื่องเชิดชูตัว เมื่อเรามีความสามารถขึ้นมาเราต้องเอา…