พระพุทธศาสนากับการบริจาคอวัยวะ
หนังสือ , ธรรมนิพนธ์ / 14 ธันวาคม 2542

…ปุจฉา: มีข้อห้ามในศาสนาพุทธหรือไม่เกี่ยวกับเรื่อง “การบริจาคอวัยวะ”… …วิสัชนา: ตามปกติแล้วไม่มีข้อห้ามมีแต่จะสนับสนุน เพราะการบริจาคอวัยวะเป็นการเสียสละเพื่อประโยชน์ของผ…

ช่วยญาติของผู้จากไป ให้ทำใจได้ถูกทาง
เนื้อหาหลัก / 14 ธันวาคม 2542

เป็นตอนที่ 4 จาก 6 ตอนของ พระพุทธศาสนากับการบริจาคอวัยวะ

ช่วยญาติของผู้จากไป ให้ทำใจได้ถูกทาง ผู้อำนวยการฯ : เรามีปัญหาอยู่ว่า แม้ว่าเจ้าตัวจะบริจาค แต่ในทางกฎหมายแล้วเราต้องขอจากญาติอีกครั้ง ซึ่งญาติเขาก็จะอยู่ในช่วงเศร้าโศก เราจะพูดอย่างไรให้เขาหายเศร้าโศ…

บริจาคอวัยวะแล้ว เกิดใหม่ร่างกายยิ่งดี
เนื้อหาหลัก / 14 ธันวาคม 2542

เป็นตอนที่ 3 จาก 6 ตอนของ พระพุทธศาสนากับการบริจาคอวัยวะ

บริจาคอวัยวะแล้ว เกิดใหม่ร่างกายยิ่งดี ผู้อำนวยการฯ : ปัญหาที่เราเจอ ในการทำการประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ คือ บางคนก็ยังมีความเชื่อว่า ถ้าให้อวัยวะเขาไปแล้วในชาตินี้ เกิดมาชาติหน…

บริจาคอวัยวะเป็นบุญสูงใหญ่
เนื้อหาหลัก / 14 ธันวาคม 2542

เป็นตอนที่ 1 จาก 6 ตอนของ พระพุทธศาสนากับการบริจาคอวัยวะ

พระพุทธศาสนา กับ การบริจาคอวัยวะ บริจาคอวัยวะเป็นบุญสูงใหญ่ ผู้อำนวยการฯ : มีข้อห้ามในศาสนาพุทธหรือไม่เกี่ยวกับเรื่อง การบริจาคอวัยวะ” พระธรรมปิฎก : ตามปกติ ไม่มีข้อห้าม มีแต่จะสนับสนุน เพราะการบริจาค…

คนตายเมื่อสมองตาย จะว่าอย่างไร
เนื้อหาหลัก / 14 ธันวาคม 2542

เป็นตอนที่ 6 จาก 6 ตอนของ พระพุทธศาสนากับการบริจาคอวัยวะ

คนตายเมื่อสมองตาย จะว่าอย่างไร ผู้อำนวยการฯ : ในช่วง ๓๐ – ๔๐ ปีที่ผ่านมานี้ วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ได้เจริญก้าวหน้ามาก ก็เลยมีการบัญญัติคำใหม่ คือคำว่า “สมองตาย” หมายความว่าสมองได้สูญเสียการทำงานอย่างถ…

บริจาคอวัยวะคนตาย บุญได้แก่ใคร
เนื้อหาหลัก / 14 ธันวาคม 2542

เป็นตอนที่ 2 จาก 6 ตอนของ พระพุทธศาสนากับการบริจาคอวัยวะ

บริจาคอวัยวะคนตาย บุญได้แก่ใคร ผู้อำนวยการฯ : ถ้าถามว่าการบริจาคอวัยวะนั้นได้บุญหรือไม่ และใครเป็นคนได้ อย่างเช่นคนหนึ่งแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะไว้ แต่เสียชีวิตในภาวะที่ไม่สามารถบริจาคได้ กับอีกคนหนึ่…

ถ้ารู้เข้าใจชีวิตสังคมและธรรมชาติไม่ถึงธรรม การพัฒนาก็พลาดเพราะจุดหมายยังพร่า
เนื้อหาหลัก / 7 พฤศจิกายน 2542

เป็นตอนที่ 16 จาก 18 ตอนของ การพัฒนาที่ดี หนีไม่พ้นธรรม

ถ้ารู้เข้าใจชีวิตสังคมและธรรมชาติไม่ถึงธรรม การพัฒนาก็พลาดเพราะจุดหมายยังพร่า ตั้งแต่เริ่มการพัฒนา ก็ต้องอาศัยธรรมมากมาย อย่างง่ายๆ เช่นความขยันหมั่นเพียร ถ้าไม่มีความขยันหมั่นเพียรจะทำอะไรสำเร็จ และท…

แยกให้ชัดเสียที ในการที่จะพัฒนา ว่าสันโดษใดหนุน สันโดษไหนขัด
เนื้อหาหลัก / 7 พฤศจิกายน 2542

เป็นตอนที่ 10 จาก 18 ตอนของ การพัฒนาที่ดี หนีไม่พ้นธรรม

แยกให้ชัดเสียที ในการที่จะพัฒนา ว่าสันโดษใดหนุน สันโดษไหนขัด สันโดษที่ถูกต้อง เป็นสันโดษของนักทำงาน และสันโดษเพื่อทำงาน เพราะฉะนั้น ถ้าสันโดษไม่มาต่อด้วยความเพียรในการทำกิจการงานหน้าที่ ก็จะทำให้เราหย…

สังคมจะอยู่ได้ ต้องใส่ใจยกย่องคนดี – ยกย่องคนดี เท่ากับยอมรับธรรมที่รักษาสังคม
เนื้อหาหลัก / 7 พฤศจิกายน 2542

เป็นตอนที่ 4 จาก 18 ตอนของ การพัฒนาที่ดี หนีไม่พ้นธรรม

สังคมจะอยู่ได้ ต้องใส่ใจยกย่องคนดี ยกย่องคนดี เท่ากับยอมรับธรรมที่รักษาสังคม การบูชานั้น ที่จริงในภาษาบาลีก็ตรงกันกับคำไทยง่ายๆ ว่า “ยกย่อง” นั่นเอง แต่ในภาษาไทยเรามักนึกถึง “บูชา” เหมือนอย่างเอาไปขึ้…

คนต้องมีปัญญาอย่างถึงธรรม การพัฒนาจึงจะเดินสู่จุดหมายที่แท้
เนื้อหาหลัก / 7 พฤศจิกายน 2542

เป็นตอนที่ 17 จาก 18 ตอนของ การพัฒนาที่ดี หนีไม่พ้นธรรม

คนต้องมีปัญญาอย่างถึงธรรม การพัฒนาจึงจะเดินสู่จุดหมายที่แท้ ตอนนี้ก็น่าจะถึงเวลาที่เราจะเป็นตัวของตัวเองด้วยปัญญาที่จะพิจารณาร่วมกับเขา มามองให้ดีว่าจุดหมายของการพัฒนาอยู่ที่ไหน โดยมองไปที่ “ธรรม” คือ…