นำเรื่อง อนุโมทนาก่อนผ่านปีเก่า

24 ธันวาคม 2531
เป็นตอนที่ 1 จาก 3 ตอนของ

นำเรื่อง
อนุโมทนาก่อนผ่านปีเก่า

ขอเจริญพร วันนี้โยมญาติมิตรมาประชุมพบปะ และพร้อมกันทำบุญ ถวายภัตตาหารพระสงฆ์ แล้วก็มีการสังสรรค์กันในหมู่ญาติมิตรอีกครั้งหนึ่ง

คราวนี้เป็นรายการของเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ก็เลยถือว่า การทำบุญครั้งนี้ เป็นการส่งปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ไปด้วย เพราะว่าปีใหม่ก็จะมาถึงในเวลาอีกสัปดาห์เดียว คือ ๗ วันข้างหน้านี้แล้ว

แต่ก่อนที่จะได้พูดแสดงธรรมกถาเกี่ยวกับเรื่องกาลเวลาอันสำคัญนั้น ก็ขอถือโอกาสอนุโมทนาเสียก่อน

ในช่วงนี้ พอดีคุณโยมมิสโจได้ทราบว่าอาตมภาพมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตา ก็เป็นห่วงสุขภาพ ก็เลยได้จัดยาของท่านลื้อโจ๊วถวาย โดยมอบให้คุณทรงวาทและคุณประจวบลาภนำไปถวาย ขออนุโมทนาไว้ในที่นี้ด้วย ที่คุณโยมพร้อมทั้งโยมญาติมิตรได้เป็นห่วงใย และต้องการให้อาตมภาพมีสุขภาพแข็งแรง เพื่อจะได้ทำงานพระศาสนาต่อไป

อีกด้านหนึ่ง คุณมุกดาก็เป็นห่วงเรื่องเครื่องบันทึกเสียง ซึ่งตอนนั้นเครื่องเก่าได้ประสบอุบัติเหตุเล็กน้อย ทำให้โยมอยากให้พระมีเครื่องใช้ในการบันทึกเสียงที่สะดวก จะได้ใช้งานโดยไม่ต้องห่วงกังวล ไม่ต้องมี ปลิโพธ1 ในการทำงาน เพราะว่างานในด้านการพูดนั้น เครื่องบันทึกเสียงก็เป็นอุปกรณ์สำคัญที่จะช่วยให้รักษาหลักฐานไว้ และช่วยให้สิ่งที่พูดไว้นี้ สามารถนำไปคัดลอก พิมพ์ หรือเอาไปถ่ายทอดต่อกันเป็นประโยชน์ได้กว้างขวาง คุณมุกดาจึงได้พยายามที่จะให้อาตมภาพมีเครื่องใช้ที่สะดวก ตอนนั้นก็นำเอาเครื่องชนิดหนึ่งซึ่งดีมากไปถวาย แต่ดีเกินไปสำหรับอาตมภาพ พอได้โอกาสก็เลยต้องขอคืน ถึงกระนั้นคุณมุกดาก็ยังไม่ล้มเลิกความตั้งใจ ในที่สุดก็ได้จัดซื้อหาเครื่องบันทึกเสียง AIWA มาถวาย ซึ่งกำลังทดลองใช้อยู่ในบัดนี้

อีกส่วนหนึ่ง คือ คุณกุ้งกับคุณสมศรี ได้เป็นผู้อาสาสมัครในการไปรับอาตมภาพมาแสดงธรรมกถาที่นี้เป็นประจำหลายครั้งหลายคราว วันนี้ก็เช่นเคย ก็ได้ไปรับมาอีก เป็นการอุปถัมภ์ศาสนกิจของพระสงฆ์อีกด้านหนึ่ง ก็ขอถือโอกาสอนุโมทนาไว้พร้อมกันด้วย

อย่างที่อาตมภาพได้กล่าวแล้วว่า วันนี้เป็นการทำบุญครั้งสุดท้ายสำหรับปี ๒๕๓๑ จึงถือว่าเป็นการส่งปีเก่าต้อนรับปีใหม่

ตอนก่อนหน้า/ตอนต่อไปเก่า-ใหม่: ก้าวไปสู่ความสุขความเจริญ >>

เชิงอรรถ

  1. ปลิโพธ เครื่องผูกพันหรือหน่วงเหนี่ยว เป็นเหตุให้ใจพะวักพะวนห่วงกังวล, เหตุกังวล, ข้อติดข้อง

No Comments

Comments are closed.