โอวาทวันมงคลสมรส

25 ธันวาคม 2526
เป็นตอนที่ 9 จาก 15 ตอนของ

โอวาทวันมงคลสมรส

(แสดงเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๖)

วันนี้เป็นวันมงคลของคุณโสภณ และคุณวิมลวรรณ คุณพ่อคุณแม่ ท่านผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ และท่านผู้ปรารถนาดีทั้งหลายได้พร้อมใจกันจัดพิธีนี้ขึ้น ทั้งนี้ก็โดยหวังให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของคู่บ่าวสาวทั้งสอง

ตอนก่อนหน้า/ตอนต่อไป<< คนดีมาครองคู่ คือเอาคุณค่าของชีวิตมา เสริมกัน และทวีกำลังในการสร้างสรรค์เริ่มต้นดีมงคลก็เกิดขึ้นทันที >>

No Comments

Comments are closed.