ตอน ๒ วิธีป้องกันและแก้ไขโทษของสมาธิ

5 พฤษภาคม 2539
เป็นตอนที่ 10 จาก 16 ตอนของ

ตอน ๒
วิธีป้องกันและแก้ไขโทษของสมาธิ

 

ท่านพูดไว้ในคัมภีร์ให้รู้ว่า สมาธิมีทั้งคุณและโทษ โทษของสมาธิคืออะไร ท่านสอนไว้ว่า สมาธิเป็นพวกเดียวกันกับโกสัชชะ คือความเกียจคร้าน

พอได้สมาธิ จิตสงบ ก็สบาย มีความสุข พอสบายก็เรื่อยเฉื่อย ชักจะเฉื่อยชา ขี้เกียจ ไม่อยากทำอะไร ซึ่งก็เป็นธรรมดาว่าคนมีความสุขสบาย มักไม่อยากทำอะไร

ฉะนั้น ในการปฏิบัติ จึงต้องระวัง เรียกว่าต้องมีดุลยภาพ แต่ท่านใช้คำว่ารักษาอินทรีย์ให้สม่ำเสมอ หรือรักษาอินทรีย์ให้เสมอกัน ถ้าใช้ภาษาปัจจุบัน ก็บอกว่ารักษาอินทรีย์ให้มีดุลยภาพ หรือรักษาความสมดุลของอินทรีย์

 

ตอนก่อนหน้า/ตอนต่อไป<< ผลพลอยได้๑. ปรับอินทรีย์ให้สมดุล >>

No Comments

Comments are closed.