รักษาใจยามป่วยไข้

เป็นตอนที่ 1 จาก 4 ตอนของ กายหายไข้ ใจหายทุกข์

ธรรมกถาสำหรับผู้ป่วย รักษาใจยามป่วยไข้ เราทั้งหลายที่เป็นพุทธศาสนิกชนนั้น นับถือพระรัตนตรัยเป็นที่เคารพบูชาสูงสุด พระรัตนตรัยนั้น ก็คือ พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ถ้ายึดเอาพระพุทธเจ้าเป็นหลัก พระพ…

ธรรมกถาสำหรับญาติของผู้ป่วย

เป็นตอนที่ 2 จาก 4 ตอนของ กายหายไข้ ใจหายทุกข์

ธรรมกถาสำหรับญาติของผู้ป่วย ขออนุโมทนา ในการที่อาจารย์ได้นิมนต์อาตมาทั้งสองในนามของพระสงฆ์ มารับสังฆทาน ซึ่งอาจารย์ได้จัดถวายร่วมกับญาติพี่น้อง เป็นการทำบุญแทนคุณพ่อ ในขณะที่ท่านเจ็บไข้ได้ป่วย โดยมีคว…

รักษาใจยามรักษาคนไข้

เป็นตอนที่ 3 จาก 4 ตอนของ กายหายไข้ ใจหายทุกข์

รักษาใจยามรักษาคนไข้ คราวนี้ก็มาคำนึงถึงว่า ท่านที่มากันนี้เป็นบุคลากรในโรงพยาบาล ทำงานเกี่ยวกับคนเจ็บไข้ และการรักษาพยาบาลเรียกง่ายๆ ว่า เป็นงานบริการสังคม แต่งานบริการสังคมนั้นมีหลายอย่าง บางอย่างก็…

เพิ่มพลังแห่งชีวิต

เป็นตอนที่ 4 จาก 4 ตอนของ กายหายไข้ ใจหายทุกข์

เพิ่มพลังแห่งชีวิต คณะโยมญาติมิตรได้มีศรัทธามาทำบุญในวันนี้ โดยปรารภโอกาสมงคลครบรอบวันเกิด ทั้งสี่ท่านมาร่วมทำบุญด้วยกัน โดยตรงกับวันเกิดบ้าง เนื่องในวันเกิดบ้าง นับว่าเป็นความพร้อมเพรียงกัน ซึ่งทางพร…