เทวพราหมณ์ เทวดาพุทธ
เนื้อหาหลัก / 1 มกราคม 2528

เป็นตอนที่ 1 จาก 6 ตอนของ ชวนคิด-พินิจธรรม

ชวนคิด เทวพราหมณ์ เทวดาพุทธ ขอเจริญพร ท่านอาจารย์ ท่านผู้ปฏิบัติงาน และนักศึกษา ผู้สนใจใฝ่ธรรมทุกท่าน วันนี้ อาตมภาพได้รับนิมนต์มาพูด โดยตั้งหัวข้อว่า อินเดียในระหว่างและหลังพุทธกาล เรื่องนี้เกิดสืบเน…

บทเรียนของชาวพุทธ
เนื้อหาหลัก / 23 กุมภาพันธ์ 2528

เป็นตอนที่ 2 จาก 6 ตอนของ ชวนคิด-พินิจธรรม

บทเรียนของชาวพุทธ จะเล่าเรื่องบางอย่าง และทบทวนความรู้บางประการ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในสมัยอดีต เพื่อเสริมความรู้ให้หนักแน่น และเพื่อเป็นบทเรียนแก่ชาวพุทธในกาลข้างหน้า เมืองสำคัญเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า เ…

แสงเงินแสงทองของชีวิตที่ดีงาม และ โพชฌงค์: พุทธวิธีเสริมสุขภาพ
เนื้อหาหลัก / 1 พฤษภาคม 2534

เป็นตอนที่ 3 จาก 6 ตอนของ ชวนคิด-พินิจธรรม

พินิจธรรม แสงเงินแสงทองของชีวิตที่ดีงาม เรื่องนี้ได้รับการจัดพิมพ์แยกเป็นเล่มเดี่ยวแล้ว อ่านได้ที่ แสงเงินแสงทองของชีวิต   โพชฌงค์: พุทธวิธีเสริมสุขภาพ เรื่องนี้ได้รับการจัดพิมพ์แยกเป็นเล่มเดี่ยว…

พุทธศาสน์เมืองไทย สู่ปีใหม่ ๒๕๓๔
เนื้อหาหลัก / 31 ธันวาคม 2533

เป็นตอนที่ 4 จาก 6 ตอนของ ชวนคิด-พินิจธรรม

ภาคผนวก พุทธศาสน์เมืองไทย สู่ปีใหม่ ๒๕๓๔ พุทธศาสนากำลังวิกฤตจริงหรือ? ในส่วนของประชาชนเท่าที่ฟังดู มีบางท่านพูดในทำนองว่าเสื่อมศรัทธา อาตมาเองก็ไม่ประจักษ์ แต่ในส่วนของท่านที่เกี่ยวข้องกับอาตมา ก็เห็น…

พรปีใหม่ สำหรับชาวไทยทุกคน
เนื้อหาหลัก / 31 ธันวาคม 2533

เป็นตอนที่ 5 จาก 6 ตอนของ ชวนคิด-พินิจธรรม

พรปีใหม่ สำหรับชาวไทยทุกคน ในปีใหม่นี้ มีธรรมอยู่หมวดหนึ่ง เรียกว่า รุ่งอรุณของการศึกษา เหมือนกับปีใหม่ การเริ่มต้นขึ้นปีใหม่ ก็เหมือนกำลังเข้าอรุณของปี รุ่งอรุณของการศึกษา มี ๗ ข้อ คือ ๑. รู้จักเลือก…

คำปรารภ
เนื้อหาประกอบ / 9 มีนาคม 2534

เป็นตอนที่ 6 จาก 6 ตอนของ ชวนคิด-พินิจธรรม

คำปรารภ ผู้ศรัทธาท่านหนึ่ง ซึ่งได้ตั้งทุนไว้สำหรับพิมพ์หนังสือพุทธธรรมเผยแพร่ให้กว้างขวาง ได้มาเสนอแนะและแสดงความประสงค์ ขอให้ใช้ทุนนั้นพิมพ์หนังสือธรรมเล่มอื่นๆ ที่เป็นงานปลีกย่อยเล่มเล็กๆ น้อยๆ ออกเ…