คำนำ
เนื้อหาประกอบ / 6 พฤษภาคม 2541

เป็นตอนที่ 11 จาก 12 ตอนของ บทเรียน ๒๕ ปี คนไทยเรียนรู้หรือยัง

คำนำ ปาฐกถาเรื่อง “ปัญหาสังคมไทยในปัจจุบันและแนวทางในการแก้ไข” พร้อมบันทึกประกอบทั้งหมด ของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต) เป็นเรื่องเก่าตั้งแต่ พ.ศ. 2517 ครั้งล่าสุดตีพิมพ์เป็นต…

อนุโมทนา
เนื้อหาประกอบ / 10 เมษายน 2541

เป็นตอนที่ 12 จาก 12 ตอนของ บทเรียน ๒๕ ปี คนไทยเรียนรู้หรือยัง

อนุโมทนา คุณพนิตา อังจันทรเพ็ญ มีความตั้งใจมาก ที่จะพิมพ์ปาฐกถาเรื่อง “ปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบัน และแนวทางในการแก้ไข” พร้อมทั้งบันทึกประกอบต่อท้ายทั้งหมดออกเผยแพร่อีกครั้งหนึ่ง ได้แจ้งความประสง…