ปัญหาสังคมไทยปัจจุบัน และแนวทางแก้ไข
เนื้อหาหลัก / 28 มิถุนายน 2517

เป็นตอนที่ 1 จาก 12 ตอนของ บทเรียน ๒๕ ปี คนไทยเรียนรู้หรือยัง

ปัญหาสังคมไทยปัจจุบัน และแนวทางแก้ไข หัวข้อเรื่องที่นิมนต์ให้พูดนี้ รู้สึกว่าเป็นเรื่องใหญ่กินความกว้างมาก บางท่านอาจสงสัยว่าพระมาเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้ด้วย ความจริงนั้น เรื่องปัญหาสังคมก็ดี เรื่อ…

ลักษณะทั่วไปของปัญหาสังคมไทย
เนื้อหาหลัก / 28 มิถุนายน 2517

เป็นตอนที่ 2 จาก 12 ตอนของ บทเรียน ๒๕ ปี คนไทยเรียนรู้หรือยัง

ลักษณะทั่วไปของปัญหาสังคมไทย เรื่องปัญหาสังคมนั้น ในปัจจุบันมีอยู่มากมายและเป็นที่รู้ๆ กันอยู่แล้ว สังคมไทยในปัจจุบันถูกเรียกว่า เป็นสังคมด้อยพัฒนา หรือพยายามพูดให้ดีขึ้นมาหน่อยก็กำลังพัฒนา หมายความว่…

ลักษณะพิเศษของปัญหาสังคมไทย
เนื้อหาหลัก / 28 มิถุนายน 2517

เป็นตอนที่ 3 จาก 12 ตอนของ บทเรียน ๒๕ ปี คนไทยเรียนรู้หรือยัง

ลักษณะพิเศษของปัญหาสังคมไทย ได้บอกแล้วว่าจะไม่พยายามพูดรายละเอียดของปัญหาเหล่านี้ จะพูดแต่เรื่องใหญ่ ที่นับว่าเป็นปัญหาหลัก ซึ่งปัญหาหลักเหล่านี้เป็นสาเหตุของปัญหาอื่นๆ ทำให้เกิดปัญหาอื่นและเป็นอุปสรร…

ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสถาบันสงฆ์
เนื้อหาหลัก / 28 มิถุนายน 2517

เป็นตอนที่ 4 จาก 12 ตอนของ บทเรียน ๒๕ ปี คนไทยเรียนรู้หรือยัง

ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสถาบันสงฆ์ อาตมภาพอยู่ในสถาบันสงฆ์ จะขอพูดถึงเรื่องของสถาบันสงฆ์เอง สถาบันสงฆ์นับว่าเป็นสถาบันสำคัญอย่างหนึ่งในสังคมไทย และเดิมมาเรายอมรับอย่างนั้น เช่น เรายอมรับว่าวัดเป็นศูนย์กล…

ปัญหาขั้นพื้นฐานของสังคมไทย ในช่วงต่อแห่งความเปลี่ยนแปลง
เนื้อหาหลัก / 28 มิถุนายน 2517

เป็นตอนที่ 5 จาก 12 ตอนของ บทเรียน ๒๕ ปี คนไทยเรียนรู้หรือยัง

ปัญหาขั้นพื้นฐานของสังคมไทย ในช่วงต่อแห่งความเปลี่ยนแปลง เมื่อเรามีการปรับตัวแบบนี้ คือ สถาบันต่างๆ ที่มีหน้าที่นำสังคมในการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเจริญก้าวหน้า ไม่สามารถทำหน้าที่ได้เต็มที่แล้ว ก็หมายควา…

แนวทางในการแก้ปัญหา
เนื้อหาหลัก / 28 มิถุนายน 2517

เป็นตอนที่ 6 จาก 12 ตอนของ บทเรียน ๒๕ ปี คนไทยเรียนรู้หรือยัง

แนวทางในการแก้ปัญหา เราจะพิจารณาแก้ปัญหาจากจุดที่พูดไปเมื่อกี้นี้ คือว่า สังคมของไทยเราอยู่ในสภาพที่หลง ตื่นเต้น เคลิบเคลิ้มในการที่จะบริโภคเสวยผลผลิตของความเจริญใหม่ๆ แต่ในเวลาเดียวกัน เรามีความเฉื่อ…

ปัญหาจากความไม่รู้ของปัญญาชน
เนื้อหาหลัก / 28 มิถุนายน 2517

เป็นตอนที่ 7 จาก 12 ตอนของ บทเรียน ๒๕ ปี คนไทยเรียนรู้หรือยัง

ปัญหาจากความไม่รู้ของปัญญาชน ทำไมจึงว่าปัญญาชนนักวิชาการไทยยังไม่มีความพร้อม ไม่เข้าใจสภาพของไทยเอง เราน่าจะยอมรับอย่างหนึ่งคือ สังคมไทยเราในช่วงที่ผ่านมา คนที่ได้รับการศึกษาสูงขึ้นได้แยกตัวหรือถูกแยก…

ปัญหาเกี่ยวกับค่านิยม
เนื้อหาหลัก / 28 มิถุนายน 2517

เป็นตอนที่ 8 จาก 12 ตอนของ บทเรียน ๒๕ ปี คนไทยเรียนรู้หรือยัง

ปัญหาเกี่ยวกับค่านิยม ต่อไปในระยะยาวมีการแก้ไขเรื่องหนึ่งซึ่งถือว่าสำคัญมาก เรียกในปัจจุบันก็คือ เรื่องของค่านิยม ค่านิยมเป็นเรื่องสำคัญมาก ในระยะยาวถ้าแก้เรื่องนี้ไม่ได้ละก็ การสร้างความเจริญอะไรต่ออ…

ทางเลือกที่เกี่ยวกับอุดมคติของสังคมไทย
เนื้อหาหลัก / 28 มิถุนายน 2517

เป็นตอนที่ 9 จาก 12 ตอนของ บทเรียน ๒๕ ปี คนไทยเรียนรู้หรือยัง

ทางเลือกที่เกี่ยวกับอุดมคติของสังคมไทย ถ้าจะเอาตามอุดมคติพุทธศาสนาแท้ๆ ก็ต้องเป็นสังคมที่มุ่งนิพพาน สังคมมุ่งนิพพานก็คือสังคมที่ทำการโดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน หมายความว่า ทำงานเพื่องาน ถ้าเป็นแพทย์ก็…

บันทึกประกอบคำบรรยาย
เนื้อหาหลัก / 8 สิงหาคม 2517

เป็นตอนที่ 10 จาก 12 ตอนของ บทเรียน ๒๕ ปี คนไทยเรียนรู้หรือยัง

บันทึกประกอบคำบรรยาย เนื้อหาส่วนนี้ ได้รับการจัดพิมพ์ใหม่ เป็นเรื่องเดี่ยว ในชื่อว่า “สถาบันสงฆ์กับสังคมปัจจุบัน” อ่านได้ที่ https://www.payutto.net/book-content/บันทึก-สถาบันสงฆ์-สังคม/ บ…