บันทึกงานฟื้นหนังสือขึ้นใหม่
เนื้อหาประกอบ / 9 เมษายน 2560

เป็นตอนที่ 11 จาก 12 ตอนของ พัฒนาปัญญา เล่าเรื่องให้โยมฟัง ชุดที่ ๒

บันทึกงานฟื้นหนังสือขึ้นใหม่ (๙ เมษายน ๒๕๖๐) ในมงคลวารมีอายุเต็ม ๙๐ ปี ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ อาจารย์นัฏกร อาชะวะบูล ประสงค์จะพิมพ์หนังสือธรรมแจก ๒ เล่ม คือ พัฒนาปัญญา กับ ธรรมนูญชีวิต ฉบับชาวบ้…

อนุโมทนา: ผู้สูงอายุเข้มแข็ง แผ่แรงใจให้สดใสไปทั่ว
เนื้อหาประกอบ / 9 เมษายน 2560

เป็นตอนที่ 12 จาก 12 ตอนของ พัฒนาปัญญา เล่าเรื่องให้โยมฟัง ชุดที่ ๒

อนุโมทนา ผู้สูงอายุเข้มแข็ง แผ่แรงใจให้สดใสไปทั่ว เวลาผ่านไปๆ ตามธรรมดาของมัน แต่ปรากฏแก่คนจำนวนมากว่ารวดเร็วยิ่งนัก เมื่อวัดญาณเวศกวันเริ่มต้นใน พ.ศ. ๒๕๓๒ อาจารย์นัฏกร อาชะวะบูล มีอายุ ๖๒ ปี รู้สึกกั…