ฉลาดไม่เข้าเรื่อง พาให้วอดวาย ฉลาดแก้กล พาให้พ้นอันตราย
เนื้อหาหลัก / 23 กันยายน 2528

เป็นตอนที่ 1 จาก 12 ตอนของ พัฒนาปัญญา เล่าเรื่องให้โยมฟัง ชุดที่ ๒

ฉลาดไม่เข้าเรื่อง พาให้วอดวาย เจริญพร วันนี้อาตมภาพก็ว่าจะพูดเรื่องปัญญาต่อ ปัญญานั้นเป็นเรื่องกว้างขวางลึกซึ้งมาก มีหลายระดับด้วยกัน และก็ใช้งานได้ทุกระดับด้วย ตั้งแต่กิจธุระสามัญประจำวันไปจนกระทั่งก…

สตรีผู้มีสติดี มีปัญญาเลิศ
เนื้อหาหลัก / 24 กันยายน 2528

เป็นตอนที่ 2 จาก 12 ตอนของ พัฒนาปัญญา เล่าเรื่องให้โยมฟัง ชุดที่ ๒

สตรีผู้มีสติดี มีปัญญาเลิศ เจริญพร สำหรับรายการเล่าเรื่องให้โยมฟังในวันนี้ คิดว่าจะเล่าเรื่องการใช้ปัญญา เรื่องการใช้ปัญญา สำหรับวันนี้ก็เป็นเรื่องในสมัยพุทธกาล จะขอเล่าเรื่องพระเถรีสำคัญองค์หนึ่ง ชื่…

เลี้ยงลูกดี ลูกมีปัญญา พาทุกคนสุขสันต์
เนื้อหาหลัก / 27 กันยายน 2528

เป็นตอนที่ 3 จาก 12 ตอนของ พัฒนาปัญญา เล่าเรื่องให้โยมฟัง ชุดที่ ๒

เลี้ยงลูกดี ลูกมีปัญญา พาทุกคนสุขสันต์ เจริญพร รายการเล่าเรื่องให้โยมฟังวันนี้ มาพอดีกับจะมีการถวายพจนานุกรมแด่ในหลวง อาตมภาพก็เลยมานึกถึงเรื่องชาดกเกี่ยวกับเรื่องถวายของ รับพระราชทานของ ในทำนองนี้ แต…

ฉลาดแท้ แก้ฉลาดโกง
เนื้อหาหลัก / 2 ตุลาคม 2528

เป็นตอนที่ 4 จาก 12 ตอนของ พัฒนาปัญญา เล่าเรื่องให้โยมฟัง ชุดที่ ๒

ฉลาดแท้ แก้ฉลาดโกง รายการเล่าเรื่องให้โยมฟังวันนี้ ขอย้อนกลับไปพูดเรื่องปัญญาอีก เรื่องปัญญาตอนนี้ก็ยังจะพูดถึงปัญญาในระดับสามัญ คือการใช้งานใช้ประโยชน์ในกิจธุระทั่วๆ ไป และวันนี้ก็จะเอาเรื่องชาดกมาเล…

ปัญญาทันเกม ต้องให้ทันกาล
เนื้อหาหลัก / 23 ตุลาคม 2528

เป็นตอนที่ 5 จาก 12 ตอนของ พัฒนาปัญญา เล่าเรื่องให้โยมฟัง ชุดที่ ๒

ปัญญาทันเกม ต้องให้ทันกาล เจริญพร อาตมภาพเคยพูดเรื่องปัญญาไว้ และได้เล่าเรื่องอะไรต่างๆ ที่เกี่ยวกับปัญญาหลายครั้ง ต่อมาก็เล่าออกไปถึงเรื่องอื่นๆ หลายครั้งแล้วเหมือนกัน คิดว่าคราวนี้จะวกกลับมาหาเรื่อง…

เด็กน้อยโพธิสัตว์ ฉลาดสร้างสรรค์
เนื้อหาหลัก / 4 ตุลาคม 2528

เป็นตอนที่ 6 จาก 12 ตอนของ พัฒนาปัญญา เล่าเรื่องให้โยมฟัง ชุดที่ ๒

เด็กน้อยโพธิสัตว์ ฉลาดสร้างสรรค์ เจริญพร รายการเล่าเรื่องให้โยมฟังวันนี้ ก็จะพูดในหัวข้อเรื่องปัญญาอีก และก็จะเป็นเรื่องแทรกแบบเบาๆ สมองอีกเหมือนกัน ปัญญานี้เป็นพระบารมีอย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้า เมื่อเ…

สร้างปัญญาทางไหนดี
เนื้อหาหลัก / 3 ตุลาคม 2528

เป็นตอนที่ 7 จาก 12 ตอนของ พัฒนาปัญญา เล่าเรื่องให้โยมฟัง ชุดที่ ๒

สร้างปัญญาทางไหนดี เจริญพร รายการเล่าเรื่องให้โยมฟังวันนี้ ก็จะพูดเรื่องปัญญาต่อ แต่จะวกกลับมาในเนื้อหาที่เป็นหลักวิชา คืออาตมภาพได้พูดแล้วว่า ปัญญานั้นมีอยู่หลายอย่าง วิธีแบ่งปัญญาก็มีหลายวิธี คราวนี…

หลักการพัฒนาปัญญา
เนื้อหาหลัก / 8 ตุลาคม 2528

เป็นตอนที่ 8 จาก 12 ตอนของ พัฒนาปัญญา เล่าเรื่องให้โยมฟัง ชุดที่ ๒

หลักการพัฒนาปัญญา เจริญพร รายการเล่าเรื่องให้โยมฟังวันนี้ ก็ยังอยู่ภายในหัวข้อธรรมเรื่องปัญญา เรื่องปัญญานี้ ได้พูดมาหลายครั้งแล้ว ได้พูดถึงปัญญาในระดับของการใช้งานในชีวิตประจำวัน ในธุรกิจการงานต่างๆ …

อยู่กับปัจจุบัน
เนื้อหาหลัก / 29 ตุลาคม 2539

เป็นตอนที่ 9 จาก 12 ตอนของ พัฒนาปัญญา เล่าเรื่องให้โยมฟัง ชุดที่ ๒

อยู่กับปัจจุบัน วันนี้ จะพูดเรื่องหลักธรรมหรือคำสอนที่มักเข้าใจผิดกันสักข้อหนึ่ง ในช่วงที่แล้วมานี้ ก็ได้พูดเจาะจงเกี่ยวกับธรรมที่มักจะเข้าใจกันผิดมาหลายเรื่อง แต่ยังไม่จบ วันนี้จึงเอามาต่ออีกสักเรื่อ…

บันทึกความเป็นมา
เนื้อหาประกอบ / 4 มกราคม 2531

เป็นตอนที่ 10 จาก 12 ตอนของ พัฒนาปัญญา เล่าเรื่องให้โยมฟัง ชุดที่ ๒

บันทึกความเป็นมา ช่วงครึ่งหลังของปี พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นระยะเวลาที่ข้าพเจ้าเขียนหนังสือพุทธธรรมส่วนเพิ่มเติม โดยเฉพาะการขยายความบทว่าด้วยไตรลักษณ์ และเตรียมการจัดพิมพ์พุทธธรรม ครั้งที่ ๓ ประจวบในระยะนั้น ทา…