นำเรื่อง
เนื้อหาหลัก / 10 กรกฎาคม 2549

เป็นตอนที่ 1 จาก 6 ตอนของ ความรุนแรง เกิดจากความอ่อนแอ

ความรุนแรง เกิดจากความอ่อนแอ นำเรื่อง ในวันอาสาฬหบูชาซึ่งต่อเนื่องกับวันเข้าพรรษา โยมญาติมิตรผู้มาร่วมกันทำบุญ ได้ทำกุศลทั้งทางกาย วาจา ใจ ใจนั้น นอกจากศรัทธา ก็มีน้ำใจเกื้อกูลต่อพระพุทธศาสนา และต่อพร…

เป็นกลางแท้ อยู่ที่เอาความถูกต้อง
เนื้อหาหลัก / 10 กรกฎาคม 2546

เป็นตอนที่ 2 จาก 6 ตอนของ ความรุนแรง เกิดจากความอ่อนแอ

เป็นกลางแท้ อยู่ที่เอาความถูกต้อง สิ่งที่น่าสนใจก็คือ เรื่องทางสายกลางนี่แหละ เป็นจุดปรารภ เพราะว่าในสมัยพุทธกาลนั้น คนเอียงสุดโต่งกันนัก ไม่ว่าจะดำเนินชีวิต จะถือศาสนา จะปฏิบัติอะไร ก็ไปสุดโต่ง พระพุ…

ความรุนแรง เกิดจากความอ่อนแอ
เนื้อหาหลัก / 10 กรกฎาคม 2546

เป็นตอนที่ 3 จาก 6 ตอนของ ความรุนแรง เกิดจากความอ่อนแอ

ความรุนแรง เกิดจากความอ่อนแอ เมื่อเรารู้ว่าธรรมคืออะไร ความจริง ความถูกต้อง ความดีงาม ประโยชน์สุขที่แท้อันพึงมุ่งหมายเป็นอย่างไรแล้ว เราก็ตั้งหลักได้ คือมีหลักที่จะตั้งตัว หรือรู้ว่าจะตั้งตัวอยู่ที่ไห…

ทวนกระแส ไม่ใช่ต้านกระแส
เนื้อหาหลัก / 10 กรกฎาคม 2546

เป็นตอนที่ 4 จาก 6 ตอนของ ความรุนแรง เกิดจากความอ่อนแอ

ทวนกระแส ไม่ใช่ต้านกระแส ต้องย้ำด้วยว่า เราทวนกระแส ไม่ใช่ต้านกระแสนะ ตรงนี้ต้องระวังว่า ทวนกระแส ไม่ใช่ต้านกระแส ถ้าต้านกระแส เราก็แย่ มีแต่พัง จึงต้องสอนวิธีปฏิบัติไว้ ขอบอกว่า ทวนกระแสนะ ไม่ต้องไปต…

มีเสาหลักหลากหลาย จึงค้ำสังคมให้ก้าวไปได้มั่นคง
เนื้อหาหลัก / 10 กรกฎาคม 2546

เป็นตอนที่ 5 จาก 6 ตอนของ ความรุนแรง เกิดจากความอ่อนแอ

มีเสาหลักหลากหลาย จึงค้ำสังคมให้ก้าวไปได้มั่นคง แต่สังคมต้องมีหลักหลายหลักมาช่วยส่งต่อกัน ไม่ใช่มีแต่เสาหลักใหญ่อย่างเดียว ต้องมีเสารองเสาเล็กเรียงรายถัดกันไป บางคนมีกำลังมาก ก็เอื้อมไปยึดถึงเสาหลักให…

ถึงเวลา เร่งพยุงเสาหลักขึ้นมาเร็วไว
เนื้อหาหลัก / 10 กรกฎาคม 2546

เป็นตอนที่ 6 จาก 6 ตอนของ ความรุนแรง เกิดจากความอ่อนแอ

ถึงเวลา เร่งพยุงเสาหลักขึ้นมาเร็วไว ตกลงว่า ถ้าสังคมไทยมีเสาหลักที่เป็นกำลังนอกเหล่านี้อยู่พร้อม ก็จะอยู่ได้ ทีนี้ สังคมไทยมีปัญหาเรื่องขาดกำลัง และมีความอ่อนแอ เด็กและเยาวชนของเรา ตลอดขึ้นไปถึงผู้ใหญ…