(กล่าวนำ)
เนื้อหาหลัก / 5 พฤษภาคม 2539

เป็นตอนที่ 1 จาก 16 ตอนของ สมาธิแบบพุทธ

สมาธิแบบพุทธ ขอเจริญพร ท่านกงสุลใหญ่ประเทศไทย ประจำนครชิคาโก คุณนาย ญาติโยมวัดธัมมาราม ชาวชิคาโกและเมืองใกล้ ทุกท่าน ปัจจุบันนี้ ในเมืองฝรั่ง เช่น ประเทศอเมริกานี้เอง คนสนใจพระพุทธศาสนามากขึ้น อย่างที…

สมาธิ เคยว่า meditation แต่เดี๋ยวนี้ว่า concentration
เนื้อหาหลัก / 5 พฤษภาคม 2539

เป็นตอนที่ 2 จาก 16 ตอนของ สมาธิแบบพุทธ

สมาธิ เคยว่า meditation แต่เดี๋ยวนี้ว่า concentration เมื่อพูดถึงคำว่าสมาธิ ถ้าจะถามถึงคำฝรั่งที่เรามักจะได้ยินเขาใช้สำหรับสมาธิ โยมมักจะนึกถึงคำว่า meditation ซึ่งใช้กันเกลื่อน แต่ความจริง meditation…

ภาวนา จะใช้คำใด ควรรู้ไว้ทั้ง ๒ อย่าง
เนื้อหาหลัก / 5 พฤษภาคม 2539

เป็นตอนที่ 3 จาก 16 ตอนของ สมาธิแบบพุทธ

ภาวนา จะใช้คำใด ควรรู้ไว้ทั้ง ๒ อย่าง สำหรับคำว่า meditation นั้น ก็ได้มีความโน้มเอียงอย่างหนึ่งว่า ให้ถือเป็นการใช้แบบกว้างๆ แล้วก็เลยเอามาใช้กับคำว่า “ภาวนา” จะเห็นว่า คำว่า meditation เดี๋ยวนี้มักจ…

ตอน ๑ ปฏิบัติสมาธิให้ถูกทาง
เนื้อหาหลัก / 5 พฤษภาคม 2539

เป็นตอนที่ 4 จาก 16 ตอนของ สมาธิแบบพุทธ

ตอน ๑ ปฏิบัติสมาธิให้ถูกทาง   ทีนี้มาดูสมาธิของเรา สมาธินั้นแปลง่ายๆ ว่า ภาวะที่จิตตั้งมั่น พุทธศาสนิกชนจำแม่นทีเดียว เช่น ในองค์มรรคข้อสัมมาสมาธิ เราแปลกันว่าจิตตั้งมั่นชอบ จิตตั้งมั่น หมายความว…

สมาธิ มีประโยชน์ที่เป็นลักษณะสำคัญ ๓
เนื้อหาหลัก / 5 พฤษภาคม 2539

เป็นตอนที่ 5 จาก 16 ตอนของ สมาธิแบบพุทธ

สมาธิ มีประโยชน์ที่เป็นลักษณะสำคัญ ๓ การที่จะให้เข้าใจเรื่องสมาธิดีนี้ เราไม่ต้องพูดความหมายกันมากมาย หันไปพูดในแง่คุณประโยชน์บ้าง เมื่อพูดถึงคุณประโยชน์ก็จะเห็นความหมายชัดขึ้นไปด้วย จิตที่เป็นสมาธินี…

๑. สมาธิเพื่อพลังจิต
เนื้อหาหลัก / 5 พฤษภาคม 2539

เป็นตอนที่ 6 จาก 16 ตอนของ สมาธิแบบพุทธ

๑. สมาธิเพื่อพลังจิต คนไทยก็สนใจเรื่องสมาธิในแง่พลังจิตกันมาก เพราะชอบเรื่องฤทธิ์ เรื่องปาฏิหาริย์ ถ้าสมาธิมีประโยชน์เพียงเพื่อพลังจิตให้มีฤทธิ์เก่งกล้าแล้ว พุทธศาสนาไม่ต้องเกิดขึ้น เพราะในอินเดียเขาม…

๒. สมาธิเพื่อความสุขสงบ
เนื้อหาหลัก / 5 พฤษภาคม 2539

เป็นตอนที่ 7 จาก 16 ตอนของ สมาธิแบบพุทธ

๒. สมาธิเพื่อความสุขสงบ ก่อนถึงประโยชน์ข้อสำคัญ คือจิตใส ขอพูดถึงการใช้สมาธิในแง่ความสงบและความสุข การใช้สมาธิเพื่อความสงบสุข ก็มีประโยชน์มาก นอกจากเป็นเครื่องพักผ่อนอย่างดียิ่งแล้ว ยังใช้ป้องกันและแก…

๓. สมาธิเพื่อจิตใสและขยายปัญญา
เนื้อหาหลัก / 5 พฤษภาคม 2539

เป็นตอนที่ 8 จาก 16 ตอนของ สมาธิแบบพุทธ

๓. สมาธิเพื่อจิตใสและขยายปัญญา ไตรสิกขา เป็นระบบที่รวมองค์ธรรมต่างๆ มากมายเข้ามาสัมพันธ์กัน เพื่อจะเดินหน้าไปสู่จุดหมาย ดังนั้นองค์ธรรมทุกอย่างในไตรสิกขาซึ่งเป็นข้อย่อยๆ นี้ จะต้องสัมพันธ์กัน ในลักษณะ…

ผลพลอยได้
เนื้อหาหลัก / 5 พฤษภาคม 2539

เป็นตอนที่ 9 จาก 16 ตอนของ สมาธิแบบพุทธ

ผลพลอยได้ ก่อนที่จะย้อนกลับมาพูดเรื่องสมาธิในแง่ที่เป็นจุดมุ่งหมายของพุทธศาสนา จะพูดถึงผลพลอยได้พิเศษบางอย่าง ซึ่งเป็นประโยชน์ในยุคปัจจุบัน แต่เป็นประโยชน์ข้างเคียง ซึ่งจะเอามาเป็นจุดมุ่งหมายของพุทธศา…

ตอน ๒ วิธีป้องกันและแก้ไขโทษของสมาธิ
เนื้อหาหลัก / 5 พฤษภาคม 2539

เป็นตอนที่ 10 จาก 16 ตอนของ สมาธิแบบพุทธ

ตอน ๒ วิธีป้องกันและแก้ไขโทษของสมาธิ   ท่านพูดไว้ในคัมภีร์ให้รู้ว่า สมาธิมีทั้งคุณและโทษ โทษของสมาธิคืออะไร ท่านสอนไว้ว่า สมาธิเป็นพวกเดียวกันกับโกสัชชะ คือความเกียจคร้าน พอได้สมาธิ จิตสงบ ก็สบาย…