เข้มแข็งทนทาน จึงจะฝ่าฟันถึงความสำเร็จ
เนื้อหาหลัก / 16 กุมภาพันธ์ 2544

เป็นตอนที่ 11 จาก 16 ตอนของ เริ่มชีวิตคู่ สู่ความก้าวหน้าที่ยาวไกล

เข้มแข็งทนทาน จึงจะฝ่าฟันถึงความสำเร็จ ข้อที่ ๓. ในการฝึกตนให้เจริญก้าวหน้าบุกฝ่าไปในชีวิตนี้ ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าย่อมต้องเจออุปสรรค เจอความทุกข์ยากลำบาก แม้แต่มรสุมชีวิต จึงต้องมีคุณธรรมอีกอย่างห…

เสียสละได้ มีน้ำใจต่อกัน ครอบครัวจึงจะสุขสันต์ยั่งยืน
เนื้อหาหลัก / 16 กุมภาพันธ์ 2544

เป็นตอนที่ 12 จาก 16 ตอนของ เริ่มชีวิตคู่ สู่ความก้าวหน้าที่ยาวไกล

เสียสละได้ มีน้ำใจต่อกัน ครอบครัวจึงจะสุขสันต์ยั่งยืน ข้อที่ ๔. “จาคะ” แปลว่า ความเสียสละ พูดในเชิงบวกว่า ความมีน้ำใจ ถ้าพูดว่าเสียสละ จะให้ความรู้สึกเชิงลบ ซึ่งบางทีรู้สึกเหมือนว่าต้องเสีย แต่ถ้าพูดใ…

ครอบครัว คือชะตาของสังคม พ่อแม่ คือผู้สร้างอนาคตของโลก
เนื้อหาหลัก / 16 กุมภาพันธ์ 2544

เป็นตอนที่ 13 จาก 16 ตอนของ เริ่มชีวิตคู่ สู่ความก้าวหน้าที่ยาวไกล

ครอบครัว คือชะตาของสังคม พ่อแม่ คือผู้สร้างอนาคตของโลก คุณธรรม ๔ อย่างนี้ เรียกว่า ฆราวาสธรรม คือธรรมสำหรับการครองเรือน ซึ่งจะทำให้ชีวิตคู่ครองเจริญมั่นคงและมีความสุข นอกจากมีความสุขในครอบครัวแล้ว ก็จ…

ชีวิตคือ การศึกษา มนุษย์ฝึกฝนพัฒนาจึงประเสริฐ
เนื้อหาหลัก / 16 กุมภาพันธ์ 2544

เป็นตอนที่ 14 จาก 16 ตอนของ เริ่มชีวิตคู่ สู่ความก้าวหน้าที่ยาวไกล

ชีวิต คือการศึกษา มนุษย์ฝึกฝนพัฒนา จึงประเสริฐ ในการมองไปข้างหน้าแล้วมารวมกำลังกันสร้างสรรค์อย่างที่ว่านั้น ระหว่างนี้เราก็พัฒนาชีวิตของเราไป เพื่อให้มีความสามารถที่จะทำการสร้างสรรค์นั้น เพราะชีวิตของ…

ยิ่งฝึกตน คนก็ยิ่งประเสริฐ คนยิ่งประเสริฐ ก็ยิ่งสร้างสรรค์สิ่งดีเลิศ
เนื้อหาหลัก / 16 กุมภาพันธ์ 2544

เป็นตอนที่ 15 จาก 16 ตอนของ เริ่มชีวิตคู่ สู่ความก้าวหน้าที่ยาวไกล

ยิ่งฝึกตน คนก็ยิ่งประเสริฐ คนยิ่งประเสริฐ ก็ยิ่งสร้างสรรค์สิ่งดีเลิศ การมีชีวิตคู่ครอง และมีครอบครัวนี้ เป็นชีวิตที่เรารับผิดชอบตัวเอง จึงเป็นเวลาส่วนสำคัญที่จะฝึกฝนพัฒนาชีวิตของตน จึงบอกว่า ต้องมองเร…

ช่วยกันปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้วิวาหมงคลให้เติบโตมั่นคง มีใบ ดอก และผลบริบูรณ์
เนื้อหาหลัก / 16 กุมภาพันธ์ 2544

เป็นตอนที่ 16 จาก 16 ตอนของ เริ่มชีวิตคู่ สู่ความก้าวหน้าที่ยาวไกล

ช่วยกันปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้วิวาหมงคล ให้เติบโตมั่นคง มีใบ ดอก และผลบริบูรณ์ ขอลงท้ายด้วยการเปรียบเทียบว่า การแต่งงานนี้ เหมือนกับสองคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้ขึ้นต้นหนึ่ง ต้นไม้นี้ คือ ต้นไม้มงคลสมรส หร…