เป็นมงคลแท้ เมื่อครบทั้งสอง
เนื้อหาหลัก / 16 กุมภาพันธ์ 2544

เป็นตอนที่ 1 จาก 16 ตอนของ เริ่มชีวิตคู่ สู่ความก้าวหน้าที่ยาวไกล

ชีวิตคู่ที่มีคุณค่า วันนี้ คุณพ่อคุณแม่ พร้อมทั้งญาติมิตร ท่านที่เคารพนับถือได้มาร่วมทำบุญกับคู่บ่าวสาว ในโอกาสงานมงคลสมรส เป็นมงคลแท้ เมื่อครบทั้งสอง การทำบุญวันนี้เป็นการทำบุญในการแต่งงาน ซึ่งเป็นกา…

แต่งงาน คือเริ่มชีวิตใหม่ เป็นผู้ใหญ่รับผิดชอบครอบครัว
เนื้อหาหลัก / 16 กุมภาพันธ์ 2544

เป็นตอนที่ 2 จาก 16 ตอนของ เริ่มชีวิตคู่ สู่ความก้าวหน้าที่ยาวไกล

แต่งงาน คือเริ่มชีวิตใหม่ เป็นผู้ใหญ่รับผิดชอบครอบครัว เริ่มแรก เรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือ การแต่งงานนี้ ในแง่หนึ่งเป็นการเริ่มต้น ซึ่งหมายถึงการที่บุคคลสองคนได้มามีชีวิตร่วมกัน นอกจากมีชีวิตร่วมกันแล้ว…

รักแท้ดูที่ไหน และเป็นอย่างไร
เนื้อหาหลัก / 16 กุมภาพันธ์ 2544

เป็นตอนที่ 3 จาก 16 ตอนของ เริ่มชีวิตคู่ สู่ความก้าวหน้าที่ยาวไกล

รักแท้ดูที่ไหน และเป็นอย่างไร ความรัก นี้เป็นคำที่สืบเนื่องต่อมาจากคุณพ่อคุณแม่ ก่อนที่เราจะมีชีวิตครอบครัวนั้น มีคนที่เป็นศูนย์กลางสำคัญที่ให้ความรักแก่เรา คือคุณพ่อคุณแม่ และความรักของคุณพ่อคุณแม่นี…

เมื่อเริ่มชีวิตคู่ ก็ได้กำลังเพิ่ม มาช่วยกันสร้างสรรค์
เนื้อหาหลัก / 16 กุมภาพันธ์ 2544

เป็นตอนที่ 4 จาก 16 ตอนของ เริ่มชีวิตคู่ สู่ความก้าวหน้าที่ยาวไกล

เมื่อเริ่มชีวิตคู่ ก็ได้กำลังเพิ่ม มาช่วยกันสร้างสรรค์ เป็นอันว่า เรื่องชีวิตสมรสหรือการแต่งงานนี้ เราไม่มองแค่เพียงว่าเป็นการที่ได้มาสนองความใฝ่ปรารถนาความสุขของตนเอง แต่ต้องมองในแง่ของการที่ได้มาร่ว…

ถ้าอยู่แค่สิทธิ ก็แห้งแล้ง จะสุขสดใส เมื่อรักแท้ด้วยน้ำใจ
เนื้อหาหลัก / 16 กุมภาพันธ์ 2544

เป็นตอนที่ 5 จาก 16 ตอนของ เริ่มชีวิตคู่ สู่ความก้าวหน้าที่ยาวไกล

ถ้าอยู่แค่สิทธิ ก็แห้งแล้ง จะสุขสดใส เมื่อรักแท้ด้วยน้ำใจ ยิ่งยุคนี้เป็นยุคที่สังคมมีปัญหามาก รวมทั้งปัญหาในแง่ความสับสนไม่ลงตัวด้วย คือมีความคิดใหม่ๆ ซึ่งยังถกเถียงกันมาก แม้แต่เรื่องง่ายๆ อย่างเรื่อ…

สิทธิมนุษยชนเป็นหลักประกันเบื้องต้น แต่ไม่พอที่จะให้บรรลุจุดหมายของมนุษย์
เนื้อหาหลัก / 16 กุมภาพันธ์ 2544

เป็นตอนที่ 6 จาก 16 ตอนของ เริ่มชีวิตคู่ สู่ความก้าวหน้าที่ยาวไกล

สิทธิมนุษยชนเป็นหลักประกันเบื้องต้น แต่ไม่พอที่จะให้บรรลุจุดหมายของมนุษย์ สิทธิมนุษยชนนี้เป็นหลักประกันเบื้องต้นอย่างที่ว่า เพื่อเป็นเครื่องหมายรู้ร่วมกันว่า เออ คนเรานี้ทุกคนถ้าเขาจะมีชีวิตที่ดี ก็อย…

ชีวิตสมรสเริ่มด้วยรัก แล้วเดินหน้ากว้างออกไป ไม่ใช่ถอยหลังลงมาทวงสิทธิกัน
เนื้อหาหลัก / 16 กุมภาพันธ์ 2544

เป็นตอนที่ 7 จาก 16 ตอนของ เริ่มชีวิตคู่ สู่ความก้าวหน้าที่ยาวไกล

ชีวิตสมรสเริ่มด้วยรัก แล้วเดินหน้ากว้างออกไป ไม่ใช่ถอยหลังลงมาทวงสิทธิกัน อย่างที่พระสอนไว้ให้มีการศึกษาพัฒนาตัวเองนั้น ก็เป็นการพัฒนาไปสู่ความหมดตัว “หมดตัว” นั้นมีความหมาย ๒ อย่าง หมดตัว…

ถ้าก้าวหน้าไปในความรัก ชีวิตสมรสก็จะเป็นชีวิตแห่งการสร้างสรรค์
เนื้อหาหลัก / 16 กุมภาพันธ์ 2544

เป็นตอนที่ 8 จาก 16 ตอนของ เริ่มชีวิตคู่ สู่ความก้าวหน้าที่ยาวไกล

ถ้าก้าวหน้าไปในความรัก ชีวิตสมรสก็จะเป็นชีวิตแห่งการสร้างสรรค์ ที่ว่ามานี้ก็เป็นเรื่องของการที่จะดำเนินชีวิตให้เจริญงอกงาม โดยเฉพาะในชีวิตสมรส จะต้องมีความรักประเภทที่เราเรียกเป็นคุณธรรมคือเมตตา หรือค…

ชีวิตคู่จะมั่นคง ต้องมีสัจจะเป็นฐาน
เนื้อหาหลัก / 16 กุมภาพันธ์ 2544

เป็นตอนที่ 9 จาก 16 ตอนของ เริ่มชีวิตคู่ สู่ความก้าวหน้าที่ยาวไกล

ชีวิตคู่จะมั่นคง ต้องมีสัจจะเป็นฐาน เพราะฉะนั้น วันนี้ก็จะขอพูดถึงธรรมที่เป็นหลักในการมีชีวิตครองเรือนสักชุดหนึ่ง เอาชุดที่เป็นหลักธรรมง่ายๆ เรียกว่า “ฆราวาสธรรม” แปลว่าธรรมะสำหรับการครองเรือน หรือการ…

ชีวิตจะก้าวไปในโลกได้ดี ต้องมีความสามารถปรับตัว และทำแบบฝึกหัดเป็น
เนื้อหาหลัก / 16 กุมภาพันธ์ 2544

เป็นตอนที่ 10 จาก 16 ตอนของ เริ่มชีวิตคู่ สู่ความก้าวหน้าที่ยาวไกล

ชีวิตจะก้าวไปในโลกได้ดี ต้องมีความสามารถปรับตัว และทำแบบฝึกหัดเป็น ข้อที่ ๒ คนที่มาอยู่ร่วมกัน จะต้องมีการปรับตัว เพราะว่า คนเรา เมื่อมาอยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่ เริ่มตั้งแต่อยู่กับผู้อื่น ย่อมพบความผิดแผ…