หลักการสอน
เนื้อหาหลัก / 16 มกราคม 2545

เป็นตอนที่ 4 จาก 21 ตอนของ การศึกษาฉบับง่าย

หลักการสอน การศึกษานั้นเป็นงานของชีวิต หรือเป็นหน้าที่ของทุกคนทุกชีวิต พอพูดอย่างนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าหนักหรือน่าเหนื่อย หลายคนหลายชีวิตยังศึกษาไม่เป็น ก็ศึกษาไม่ได้ผลดี หรือบางทีแทบไม่รู้จักศึกษาเลย ถึ…