ถ้าพัฒนาแต่ความสามารถที่จะหาเสพ จะต้องสูญเสียความสามารถที่จะมีความสุข
เนื้อหาหลัก / 3 เมษายน 2539

เป็นตอนที่ 11 จาก 20 ตอนของ ธรรมะกับการทำงาน

ถ้าพัฒนาแต่ความสามารถที่จะหาเสพ จะต้องสูญเสียความสามารถที่จะมีความสุข ยังมีวิธีฝึกยิ่งกว่านั้นอีก เพื่อให้ความสุขกลมกลืนกับชีวิตที่ดีงามและการงานด้วย ขอพูดอีกตัวอย่างหนึ่ง เมื่อกี้บอกแล้วว่า ถ้าเราไม่…

มองวัตถุเสพเป็นจุดหมาย การทำงานก็กลายเป็นความทุกข์ มองวัตถุเสพเป็นปัจจัย งานยิ่งได้ผล คนยิ่งเป็นสุข
เนื้อหาหลัก / 3 เมษายน 2539

เป็นตอนที่ 10 จาก 20 ตอนของ ธรรมะกับการทำงาน

มองวัตถุเสพเป็นจุดหมาย การทำงานก็กลายเป็นความทุกข์ มองวัตถุเสพเป็นปัจจัย งานยิ่งได้ผล คนยิ่งเป็นสุข มนุษย์ที่ไม่ได้ฝึกจิตสำนึกในการฝึกตนไว้ เมื่อมาอยู่ในโลกแห่งอารยธรรมที่มีเทคโนโลยีพรั่งพร้อม ก็มองเท…

งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข
เนื้อหาหลัก / 3 เมษายน 2539

เป็นตอนที่ 2 จาก 20 ตอนของ ธรรมะกับการทำงาน

งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข เมื่อจะพูดสั้นๆ ง่ายๆ ก็บอกว่า ถ้าคนที่ทำงานตั้งใจทำงานอย่างขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต แค่นี้ก็เรียกว่า มีธรรมในการทำงานแล้ว แต่เมื่อพูดกันอย่างจริงจัง ธรรมคงไม่ใช…

สันติภาพเกิดจากอิสรภาพและความสุข: Peace Through Freedom and Happiness
หนังสือ / 20 ธันวาคม 2537

ในด้านจริยธรรม จริยศึกษาของเราในปัจจุบันได้เห็นตระหนักว่า ปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ เกิดจากการแข่งขันทะยานหาความสุขกันอย่างไม่มีขอบเขต จึงสอนคนให้รู้จักควบคุมตนเองโดยไม่ล่วงละเมิด “สิทธิมนุษยชน” ของคนอ…

ความสุขที่สมบูรณ์
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 24 กรกฎาคม 2537

คนเราอยู่ในโลก แต่มักปฏิบัติไม่ถูกต้องต่อสิ่งทั้งหลายในโลก จึงดำเนินชีวิตไม่ถูกต้อง สิ่งที่เราเกี่ยวข้องต่างๆนี่ มันก็อยู่ของมันไปตามปกติ ตามธรรมชาติ แต่ปฏิบัติต่อมันไม่ถูก วางใจไม่ถูก แม้แต่มองก็ไม่ถ…

งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข
หนังสือ , ธรรมนิพนธ์ / 17 พฤศจิกายน 2535

..การที่เราทำอะไรต่างๆ นี่เพื่ออะไร หาเงินทองเพื่ออะไร ก็เพื่อจะให้มีความสุข เสร็จแล้วเราก็ได้ความสุขจริงหรือเปล่า ลองสำรวจดูในแต่ละวัน บางคนไม่เคยสำรวจเลยว่า เป้าหมายที่แท้คือความสุขเราได้หรือเปล่า แ…

จัดปรับเรื่องคุณค่าให้ถูก เข้าใจสุข-ทุกข์ให้ตรงปัญหาการพัฒนาจึงจะแก้ได้
เนื้อหาหลัก / 16 สิงหาคม 2534

เป็นตอนที่ 35 จาก 37 ตอนของ พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์

จัดปรับเรื่องคุณค่าให้ถูก เข้าใจสุข-ทุกข์ให้ตรงปัญหาการพัฒนาจึงจะแก้ได้ วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ถือว่าตนเป็นศาสตร์ที่ปราศจากคุณค่า แต่เป็นที่รู้กันดีว่า วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งในกระบวนการพัฒนาตลอดเวลา…