ถ้ามองเห็นความสำคัญของความเคยชิน ก็รู้ความสำคัญของวินัย
เนื้อหาหลัก / 16 มกราคม 2545

เป็นตอนที่ 12 จาก 21 ตอนของ การศึกษาฉบับง่าย

ถ้ามองเห็นความสำคัญของความเคยชิน ก็รู้ความสำคัญของวินัย คนเรานี้อยู่ด้วยความเคยชินเป็นสำคัญ ใครจะปฏิเสธได้… ที่เราอยู่กันนี้ เราทำไปตามความเคยชินแทบทั้งนั้น เราจะชอบอะไร เราจะหันไปหาอะไร เราจะพูดคำไหน…