บทที่ ๓ งบดุลสังคม
เนื้อหาหลัก / 4 มกราคม 2534

เป็นตอนที่ 4 จาก 7 ตอนของ พรตลอดปี ชีวิตดีตลอดไป

บทที่ ๓ งบดุลสังคม ทำงบดุลชีวิตแล้ว ก็ทำงบดุลสังคมคู่กันไป ทีนี้ มองให้กว้างออกไป นอกจากชีวิตของเราแล้ว วงงานของเรา โรงพยาบาลของเรา มหาวิทยาลัยของเรา สังคมไทยของเรา เป็นอย่างไร อย่างสังคมไทยของเรานี้ …

บทที่ ๑ งบดุลชีวิต
เนื้อหาหลัก / 4 มกราคม 2534

เป็นตอนที่ 2 จาก 7 ตอนของ พรตลอดปี ชีวิตดีตลอดไป

บทที่ ๑ งบดุลชีวิต เตรียมปิดงบดุล วางแผนหารายได้ต่อไป ความจริงนั้น เรื่องพรก็เป็นเรื่องที่มีเนื้อหาสาระเหมือนกัน จะพูดในเชิงวิชาการก็ได้ แม้แต่เพียงจะถามว่าคำว่า “พร” มีความหมายอย่างไร ก็เป็นเรื่องที่…