จิตไร้สำนึก: จุดเริ่มแห่งการให้ผลของกรรม
เนื้อหาหลัก / 17 พฤษภาคม 2529

เป็นตอนที่ 9 จาก 12 ตอนของ หลักกรรมสำหรับคนสมัยใหม่

จิตไร้สำนึก: จุดเริ่มแห่งการให้ผลของกรรม ที่ว่ามานี้มีความหมายอย่างไรเกี่ยวกับกรรม ความหมายก็คือ มันแสดงว่าสิ่งที่เราทำไว้ทั้งหมด สิ่งที่เราคิด เรานึก ทุกอย่างไม่ได้หายไปไหนเลย ยังคงอยู่ในจิตใจของเราท…