ร่ำรวย ยิ่งใหญ่ เลื่อนลอย หรือ เพื่ออะไร?
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 17 มีนาคม 2538

…คนเรานี้มีชีวิตที่เกิดมาแล้วชาติหนึ่ง ทรัพย์ภายนอกเป็นวัตถุ เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง เกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมสลายไป เป็นของกลางๆ จะทำให้เกิดคุณก็ได้ เกิดโทษก็ได้ เพราะฉะนั้น จึงจะต้องปฏิบัติต่อทรัพย์ให…

ทัศนะต่อความยากจนและความร่ำรวย
เนื้อหาหลัก / 1 มีนาคม 2528

เป็นตอนที่ 6 จาก 9 ตอนของ รากฐานพุทธจริยศาสตร์ สำหรับสังคมไทยร่วมสมัย

ทัศนะต่อความยากจนและความร่ำรวย คำว่า “ความยากจน” บางครั้งก็ก่อให้เกิดความไขว้เขวได้ บัญญัติที่มักคุ้นกันในทางพุทธน่าจะได้แก่ ความสันโดษ (สันตุฏฐี) หรือความมักน้อย (อัปปิจฉตา) ส่วนความยากจน (ทลิททิยะ) …