วิธีเข้าถึงความรู้: แนวทางที่ตรงกัน แต่เน้นต่างกัน
เนื้อหาหลัก / 16 สิงหาคม 2534

เป็นตอนที่ 24 จาก 37 ตอนของ พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์

วิธีเข้าถึงความรู้: แนวทางที่ตรงกัน แต่เน้นต่างกัน ทีนี้ต่อไปสู่หัวข้อที่ ๔ ต่อจากตัวความรู้แล้ว ก็ถึงวิธีหาความรู้ วิธีหาความรู้ก็เป็นเรื่องสำคัญมาก นอกจากเชื่อในกฎธรรมชาติและใฝ่รู้ความจริงในกฎธรรมชา…

แยกแล้วทิ้ง กับแยกไปเอาความจริง
เนื้อหาหลัก / 16 สิงหาคม 2534

เป็นตอนที่ 18 จาก 37 ตอนของ พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์

แยกแล้วทิ้ง กับแยกไปเอาความจริง ได้กล่าวแล้วว่าศาสนาทั้งหลายทั่วไปตั้งแต่โบราณ มองความเป็นไปของสิ่งทั้งหลายว่ามีเทพเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เบื้องหลังคอยดลบันดาล ถ้ามนุษย์หวาดกลัวอันตรายไม่ต้องการใ…

กฎแห่งกรรม ในฐานะเป็นเพียงอย่างหนึ่งในนิยาม ๕
เนื้อหาหลัก / 17 พฤษภาคม 2529

เป็นตอนที่ 4 จาก 12 ตอนของ หลักกรรมสำหรับคนสมัยใหม่

กฎแห่งกรรม ในฐานะเป็นเพียงอย่างหนึ่งในนิยาม ๕ เมื่อเราเข้าใจแง่ต่างๆ ในเบื้องต้นเกี่ยวกับกรรมแล้ว ก็ควรเข้าใจต่อไปด้วยว่า กรรมนี้เราถือว่าเป็นกฎอย่างหนึ่ง เรามักจะเรียกว่า “กฎแห่งกรรม” กฎแห่งกรรมนี้ ศ…